Doküman No
FUBYO.LS.0001
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Tablo kısaltmaları :                         

KKT     : Kuru Kimyevi Toz 

Kg       : Tüp içeriğinin ağırlığı

 

Tablo 1: Yangın Söndürme Cihazları Listesi

S.N.

Bulunduğu Yer

Kg.

Tip

Adet

1

BODRUM KAT KORİDOR

6

KKT

1

2

BODRUM KAT KORİDOR

6

KKT

1

3

BODRUM KAT KORİDOR

6

KKT

1

4

BODRUM KAT KALORİFER DAİRESİ

25

KKT

1

5

BODRUM KAT ELEKTRİK ODASI

25

KKT

1

6

ZEMİN KAT KORİDOR

6

KKT

1

7

ZEMİN KAT YEMEKHANE

6

KKT

1

8

ZEMİN KAT KANTİN

6

KKT

1

9

1.KAT KORİDOR

6

KKT

1

10

1.KAT KORİDOR

6

KKT

1

11

1.KAT KORİDOR

6

KKT

1

12

2.KAT KORİDOR

6

KKT

1

13

2.KAT KORİDOR

6

KKT

1

14

2.KAT KORİDOR

6

KKT

1

15

KAPALI SPOR SALONU

6

KKT

1

Toplam miktar (KKT 6 kg.)

6

KKT

13

Toplam miktar (KKT 25 kg.)

25

KKT

2

Genel Toplam

15