Döküman No
SBMYO.LS.0001
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür
Yangın Tüpü Kg Adet Periyodik Bakım             İlk Dolum Tarihi Peryodik Bakım      Dolum Yapılacak Tarih Tedarikçi Firma
6 Kg'lık Yangın Tüpü 15 2018 / Kasım 2022 / Kasım Güven Yangın Söndürme
25 Kg'lık Yangın Tüpü  1 2018 / Kasım 2022 / Kasım Güven Yangın Söndürme