Döküman No
ARMYO.RA.0001
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Personelin iş tatminsizliği ve kurumsal aidiyet eksikliği riski

48

Orta Risk

 

2

Birime ayrılan bütçenin eğitimin geliştirilmesi ve ar-ge  ve diğer idari operasyonların yürütülmesi açısından yetersiz olması riski

48

Orta Risk

 

3

Birim alt yapısının eğitimin geliştirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve insan sağlığı açısından yetersiz olması riski

40

Orta Risk

 

4

LNG tankının patlama riski

36

Orta Risk

 

5

Kişisel verilerin korunamaması riski

36

Orta Risk

 

6

Kütüphane şartlarının öğrencinin eğitim ve kariyer gelişimini desteklememesi riski

35

Orta Risk

 

7

Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmaması veya güncelliğinin sağlanamaması riski

35

Orta Risk

 

8

Öğrenci kontenjanlarının dolmaması riski

32

Orta Risk

 

9

Öğretim elemanlarının sınav yapma, değerlendirme ve notların sisteme girişlerini hatalı yapma riski

30

Orta Risk

 

10

Öğretim elemanlarının eğitim öğretim faaliyetlerinin gelişimi üzerine çalışmaması riski

28

Orta Risk

 

11

Eğitim, öğretim, ar-ge ve idari faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini engelleyecek şekilde enerji kesintisi veya sel, deprem vb. acil bir durumla karşılaşma riski

28

Orta Risk

 

12

Öğrenci, idari ve akademik personelin yemekten zehirlenme riski

28

Orta Risk

 

 

 

13

Kampüs alanında öğrenci, idari ve akademik personelin iş kazası yaşama riski

24

Düşük Risk

 

14

Arşivdeki dokümanların kaybolması veya arşivin korunamaması riski

24

Düşük Risk