Doküman No
PMYO.LS.0001
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

Sıra
No

Cihaz Adı

Sicil No

BAKIM BİLGİLERİ

Bulunduğu Yer/ Bölüm

Sorumlu Kişi

Açıklama

Son Bakım
Tarihi

Bir Sonraki Bakım
Tarihi

1

 TOSHİBA E-STÜDYO 306 SE

255.2.3/13/83289

 

 

Mali İşler Birimi

Oğuzhan BOZKURT

 

2

 NASHUATEC MP 7001

255.2.3/13/24634

 

 

Yazı İşleri- Öğrenci İşleri Birimi

Şükrü UÇAR

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6