Döküman No
PDRMR.PL.0001
Yayın Tarihi
13.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Birim / Bölüm Adı

 

Hedefler

Eylemler

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

H.1 Tüm fakülte ve meslek yüksekokullarında üniversitemize yerleşen öğrencilerimize yönelik,  kampüs içi yaşam, üniversitemizin fizibilite imkânlarının tanıtımı.

 

 

 

 

E.1.1 Sunum Hazırlanması

E.1.2. Salon Tahsislerinin Yapılması

 

Her yıl Eylül Ayının son haftası

 

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

 

 

 

 

Faaliyet Sunumu