Döküman No
ATF.RA.0001
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Fakültemiz bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte Ar-Ge faaliyeti yapılamaması riski

36

Orta Risk

 

2

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü uygulama mutfağında oluşabilecek iş kazaları riski

35

Orta Risk

 

3

Paydaşlar arasında güçlü işbirlikleri kuramama riski

30

Orta Risk

 

4

Bölgesel turizm çekiciliğin sürdürülebilirliğinin sağlanamaması

30

Orta Risk