Doküman No
SKS.RA.0001
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

 

Toplukların faaliyetlerini karşılayacak yeterli bütçenin olmaması riski

81

Yüksek Risk

 

2

 

Dağınık kampüs nedeniyle maliyetin artması ve kalitenin düşmesi riski

81

Yüksek Risk

 

3

 

Kiracıların beklentilerini karşılayamama ve   kiralama alanı dışında farklı faaliyet alanlarına yönelme riski.

49

Orta Risk

 

4

 

Öğrencilerin elekronik posta kullanmaması riski

30

Orta Risk

 

5

 

Anketlerin her öğrenciye ulaşmaması ve öğrencilerin anketlere bilinçli cevap vermemesi riski.

30

Orta Risk