Döküman No
SKS.RA.0002
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
18.11.2019
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

 

Dağınık kampüs nedeniyle maliyetin artması ve kalitenin düşmesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MUSTAFA ÇAKIR

9

9

81

Yüksek Risk

2

ALİ KOÇER

9

9

81

Yüksek Risk

3

ŞAFAK EKŞİ

9

9

81

Yüksek Risk

4

YÜKSEL YAŞAR NAR

9

9

81

Yüksek Risk

Ortalama Puan

9

9

81

Yüksek Risk

Risk:

 

Kiracıların beklentilerini karşılayamama ve   kiralama alanı dışında farklı faaliyet alanlarına yönelme riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MUSTAFA ÇAKIR

8

7

56

Orta Risk

2

ALİ KOÇER

7

8

56

Orta Risk

3

ŞAFAK EKŞİ

8

6

48

Orta Risk

4

YÜKSEL YAŞAR NAR

6

6

36

Orta Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

Risk:

 

Anketlerin her öğrenciye ulaşmaması ve öğrencilerin anketlere bilinçli cevap vermemesi riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ALİ KOÇER

5

9

45

Orta Risk

2

YÜKSEL YAŞAR NAR

5

5

25

Düşük Risk

3

MUSTAFA ÇAKIR

5

5

25

Düşük Risk

4

ŞAFAK EKŞİ

5

5

25

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

6

30

Orta Risk

Risk:

 

Öğrencilerin elekronik posta kullanmaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ALİ KOÇER

5

9

45

Orta Risk

2

MUSTAFA ÇAKIR

6

5

30

Orta Risk

3

YÜKSEL YAŞAR NAR

5

5

25

Düşük Risk

4

ŞAFAK EKŞİ

5

4

20

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

6

30

Orta Risk

Risk:

 

Toplukların faaliyetlerini karşılayacak yeterli bütçenin olmaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ALİ KOÇER

9

9

81

Yüksek Risk

2

YÜKSEL YAŞAR NAR

9

9

81

Yüksek Risk

3

MUSTAFA ÇAKIR

9

9

81

Yüksek Risk

4

ŞAFAK EKŞİ

9

7

63

Orta Risk

Ortalama Puan

9

9

81

Yüksek Risk

 

 

Risk:

Bütçede yeterli ödeneğin ayrılamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

YÜKSEL YAŞAR NAR

9

9

81

Yüksek Risk

2

MUSTAFA ÇAKIR

9

9

81

Yüksek Risk

3

ŞAFAK EKŞİ

9

9

81

Yüksek Risk

4

ALİ KOÇER

9

9

81

Yüksek Risk

Ortalama Puan

9

9

81

Yüksek Risk

Risk:

Kurum dışından sağlanan hizmetlere yönelik memnuniyetin artırılamaması  riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ŞAFAK EKŞİ

9

9

81

Yüksek Risk

2

MUSTAFA ÇAKIR

9

6

54

Orta Risk

3

ALİ KOÇER

7

7

49

Orta Risk

4

YÜKSEL YAŞAR NAR

7

7

49

Orta Risk

Ortalama Puan

8

7

56

Orta Risk

Risk:

Öğrencilerin program yeterliliklerine sahip olmadan mezun olması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ALİ KOÇER

9

9

81

Yüksek Risk

2

ŞAFAK EKŞİ

9

9

81

Yüksek Risk

3

MUSTAFA ÇAKIR

9

8

72

Yüksek Risk

4

YÜKSEL YAŞAR NAR

9

7

63

Orta Risk

Ortalama Puan

9

8

72

Yüksek Risk

Risk:

Tetkiklerin etkin olarak yapılamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

YÜKSEL YAŞAR NAR

6

8

48

Orta Risk

2

ŞAFAK EKŞİ

8

6

48

Orta Risk

3

MUSTAFA ÇAKIR

8

6

48

Orta Risk

4

ALİ KOÇER

6

6

36

Orta Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

Risk:

Yönetim ve personelin süreci sahiplenmemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ALİ KOÇER

9

9

81

Yüksek Risk

2

YÜKSEL YAŞAR NAR

8

8

64

Orta Risk

3

MUSTAFA ÇAKIR

9

5

45

Orta Risk

4

ŞAFAK EKŞİ

6

7

42

Orta Risk

Ortalama Puan

8

7

56

Orta Risk