Doküman No
SKS.TL.0002
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından misafirhane ve yurt çalışanları sorumludur.

 

2. Uygulama

  1.  Program seçim düğmesine (en üsteki pozisyon Açma/Kapama ) basınız.
  2.  Çamaşırların cinsine, miktarına uygun programı belirleyiniz.
  3.  Deterjan gözüne deterjanı koyunuz.
  4.  Başlat düğmesine basınız.

 

2.1. İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.