Döküman No
SKS.TL.0002
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.AMAÇ

 

Bu talimat Üniversitemizin Merkez Kampüs misafirhanesindeki Çamaşır Makinesi cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat Merkez Kampüs Misafirhanesini kapsar.          

 

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

Bu talimatın uygulanmasından misafirhane ve yurt çalışanları sorumludur.

 

5. UYGULAMA

 

5.1       Program seçim düğmesine (en üsteki pozisyon Açma/Kapama ) basınız.

5.2       Çamaşırların cinsine, miktarına uygun programı belirleyiniz.

5.3       Deterjan gözüne deterjanı koyunuz.

5.4       Başlat düğmesine basınız.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.