Doküman No
SKS.TL.0004
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Misafirhane çalışanları sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Fişi prize takınız.
  2. Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyup kapağı kapatınız.
  3. Açma/Kapatma/Program seçim düğmesi ile program seçilerek Açık uyarı kontrol lambasının yandığından emin olunuz.
  4. Tuz ve parlatıcı eksikliği uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığı kontrol ederek gerekirse tuz ve parlatıcı ilave ediniz.
  5.  Program ve tüketim tablosunu kullanarak en uygun programı seçiniz.
  6.  Başla /bekle/iptal düğmesine basarak programı başlatınız.

 

2.1. İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.