Döküman No
SKS.TL.0004
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.AMAÇ

Bu talimat Üniversitemizin Merkez Kampüs Misafirhanesi Bulaşık Makinesi cihazın kullanımına yönelik işlemleri belirler.

 

2. KAPSAM

Bu Talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Misafirhanesini kapsar.  

 

3. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Misafirhane çalışanları sorumludur.

 

5. UYGULAMA

5.1       Fişi prize takınız.

5.2       Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyup kapağı kapatınız.

5.3       Açma/Kapatma/Program seçim düğmesi ile program seçilerek Açık uyarı kontrol lambasının yandığından emin olunuz.

5.4       Tuz ve parlatıcı eksikliği uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığı kontrol ederek gerekirse tuz ve parlatıcı ilave ediniz.

5.5       Program ve tüketim tablosunu kullanarak en uygun programı seçiniz.

5.5       Başla /bekle/iptal düğmesine basarak programı başlatınız.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.