Doküman No
SKS.TL.0005
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasında klima bakım teknik elemanları sorumludur.

 

2. Uygulama

 

Daire Başkanlığı hizmet alanlarında bulunan klimaların periyodik bakımları yapılır. Periyodik bakımı yapılacak klimalar kalite sorumluları tarafından Yapı İşleri ve Teknik daire Başkanlığına bildirilir.

Klima bakım teknik elemanı yılda bir defa periyodik bakımı yapılan klimalara ilişkin analiz yapılır. Bu analiz ilgili Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi üzerinden yapılır. Yapılan analizde tespit edilen sürekli problemler için ihtiyaç duyulduğunda düzeltici ve önleyici faaliyet açılır.

 

2.2. Bakımın Yapılması

1. Klima teste alınır. Bu testte ısıtma ve soğutma sistemleri kontrol edilir. Herhangi bir arıza varsa tespit edilir.

2. Dış ve iç ünite radyatörleri temizleyici solüsyon ile temizlenir.

3. İç ünitede bulunan hava filtresi temizleyici solüsyon temizlenir.

4. Gaz kontrolü yapılır. Gazda eksilme varsa gaz eklenir.

5. Elektrik tesisatı kontrol edilir. Herhangi bir aksaklık varsa müdahale edilir.

6. Su gideri kontrolü yapılır.

7. Bakır borularının izolasyonu kontrol edilir. İzolasyonda aşınma varsa tadilat yapılır veya tamamen değiştirilir.

8. Klima santrallerinde kayışlar kontrol edilir. Eğer varsa fanlar ve kartlar kontrol edilir.

 

2.1. İlgili  Dokümanlar

Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi