Doküman No
KK.RA.0001
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Birimlerde kalite kültürünün oluşturulamaması riski

30

Orta Risk

 

2

Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarında birimler arası koordinasyon ve iş birliğinin sağlanamaması riski

24

Düşük Risk

 

3

Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesinde faydalanılan yazılımlarda / modüllerde yaşanabilecek teknik arızaların veri kaybına neden olması riski

24

Düşük Risk