Doküman No
KK.RA.0002
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Birimlerde kalite kültürünün oluşturulamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ÖZLEM KARABİBER

9

8

72

Yüksek Risk

2

ONUR ÖKSÜZ

8

6

48

Orta Risk

3

ELİF ARAS

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

5

30

Orta Risk

Risk:

Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarında birimler arası koordinasyon ve iş birliğinin sağlanamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ÖZLEM KARABİBER

8

7

56

Orta Risk

2

ONUR ÖKSÜZ

8

3

24

Düşük Risk

3

ELİF ARAS

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

4

24

Düşük Risk

Risk:

Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesinde faydalanılan yazılımlarda / modüllerde yaşanabilecek teknik arızaların veri kaybına neden olması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ÖZLEM KARABİBER

9

8

72

Yüksek Risk

2

ONUR ÖKSÜZ

8

3

24

Düşük Risk

3

ELİF ARAS

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

4

24

Düşük Risk