Döküman No
ZF.RA.0001
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Açık bulunan bölümlerin aktif edilememesi riski.

81

Yüksek Risk

 

2

Merkez kampüsten uzakta yer alan birimimizin merkez kampüsteki ulaşım, sosyal çevre, kütüphane imkanlarına gibi bir çok imkana sahip olamaması sebebiyle öğrenciler tarafından tercih edilirliğinin düşme riski.

72

Yüksek Risk

 

3

Merkez kampüsten uzakta yer alan ve öğrenci sayısı giderek azalan bölümlerin açık tutulamaması riski.

72

Yüksek Risk

 

4

YÖK'ün yeni bölüm açmada belirlemiş olduğu doluluk oranı (%) kriteri nedeniyle Fakültemize yeni bölümlerin eklenememesi riski.

64

Orta Risk

 

5

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Pazar Meslek Yüksekokulu hizmet binalarının aynı olması nedeniyle fiziki mekanın kullanımı ve personel planlamasında sorun yaşanması riski.

56

Orta Risk

 

6

Tanınırlık ve saygınlık sağlayacak büyük bütçeli ve kapsamlı proje ve AR-GE faaliyetlerinin kaynak yetersizliği sebebiyle yapılamama riski.

56

Orta Risk

 

7

LYS sınavı ile Fakültemiz bölümlerini kazanan öğrencilerin verilen kontenjandan az olması, dolayısıyla öğrenci kontenjanlarımızın dolmaması riski.

49

Orta Risk

 

8

Kayıt yaptıran öğrencilerin diğer Üniversitelere geçiş yapma çabası içinde bulunmaları riski.

49

Orta Risk

 

9

Fakültemiz isminin Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi olması nedeniyle mezunlarla ilgili ünvan belirsizliği riski.

49

Orta Risk

 

10

İdari ve işçi personelin nitelik ve nicelik yönünden eksikliği nedeniyle sunulan hizmetlerin aksaması riski.

49

Orta Risk

 

11

Fakültemiz misyonunda belirtilen nitelikli öğrenci yetiştirmek için gerekli eğitim öğretim materyallerinin (torf, toprak, gübre, laboratuvar sarf malzemesi, bitki koruma ilaç, örtü malzemeleri) temininde güçlük yaşanması riski.

49

Orta Risk

 

12

Zirai faaliyetlerde kullanılan araç gereçlerin (traktör, çapa makinesi vb. ) kullanımı sırasında kaza oluşması riski.

42

Orta Risk

 

 

 

13

Özellikle ana kampüs dışında kalan fakültelerde ihtiyaç duyulan bilim insanlarının ve idari personelin buraları tercih edişinin düşük olma riski

42

Orta Risk

 

14

Eğitim çalışmaları ve akademik çalışmaları engelleyecek şekilde enerji (elektrik-akaryakıt) kesintisi riski.

35

Orta Risk

 

15

Bölgenin kendine has aşırı yağmur ve rüzgarı nedeniyle araştırma, uygulama ve hizmet binası gibi tesis ve yapıların zarar görmesi riski.

30

Orta Risk

 

16

Laboratuvarlarda ve hizmet binamız eklentilerinde su baskını riski.

24

Düşük Risk