Döküman No
ZF.RA.0002
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Açık bulunan bölümlerin aktif edilememesi riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

KEZİBAN YAZICI

10

10

100

Yüksek Risk

2

ARZU KARATAŞ

10

10

100

Yüksek Risk

3

MUSTAFA AKBULUT

9

9

81

Yüksek Risk

4

FATİH SEYİS

8

8

64

Orta Risk

5

ZAFER YÜCEL ÇETİN

8

7

56

Orta Risk

6

HANDAN KARAOĞLU

7

7

49

Orta Risk

Ortalama Puan

9

9

81

Yüksek Risk

Risk:

Ar-Ge çalışmalarından beklenen faydanın sağlanamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

FATİH SEYİS

8

8

64

Orta Risk

2

ZAFER YÜCEL ÇETİN

7

7

49

Orta Risk

3

HANDAN KARAOĞLU

7

7

49

Orta Risk

4

MUSTAFA AKBULUT

7

5

35

Orta Risk

5

KEZİBAN YAZICI

7

5

35

Orta Risk

6

ARZU KARATAŞ

9

2

18

Düşük Risk

7

YUSUF ŞAVŞATLI

4

3

12

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

5

35

Orta Risk

Risk:

Bölgenin kendine has aşırı yağmur ve rüzgarı nedeniyle araştırma, uygulama ve hizmet binası gibi tesis ve yapıların zarar görmesi riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ARZU KARATAŞ

8

8

64

Orta Risk

2

MUSTAFA AKBULUT

9

6

54

Orta Risk

3

HANDAN KARAOĞLU

6

7

42

Orta Risk

4

FATİH SEYİS

5

5

25

Düşük Risk

5

ZAFER YÜCEL ÇETİN

6

3

18

Düşük Risk

6

KEZİBAN YAZICI

4

3

12

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

5

30

Orta Risk

Risk:

Çay sektörü ile ilgili ar-ge faaliyetlerinin gerçekleştirilememesi  riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HANDAN KARAOĞLU

7

7

49

Orta Risk

2

MUSTAFA AKBULUT

8

6

48

Orta Risk

3

ZAFER YÜCEL ÇETİN

8

5

40

Orta Risk

4

KEZİBAN YAZICI

7

3

21

Düşük Risk

5

ARZU KARATAŞ

5

4

20

Düşük Risk

6

FATİH SEYİS

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

5

30

Orta Risk

 

 

Risk:

Eğitim çalışmaları ve akademik çalışmaları engelleyecek şekilde enerji (elektrik-akaryakıt) kesintisi riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ARZU KARATAŞ

10

9

90

Yüksek Risk

2

HANDAN KARAOĞLU

6

6

36

Orta Risk

3

MUSTAFA AKBULUT

7

4

28

Orta Risk

4

ZAFER YÜCEL ÇETİN

7

3

21

Düşük Risk

5

KEZİBAN YAZICI

7

3

21

Düşük Risk

6

FATİH SEYİS

4

4

16

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

5

35

Orta Risk

Risk:

Fakültemiz isminin Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi olması nedeniyle mezunlarla ilgili ünvan belirsizliği riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MUSTAFA AKBULUT

10

9

90

Yüksek Risk

2

ARZU KARATAŞ

7

8

56

Orta Risk

3

FATİH SEYİS

7

7

49

Orta Risk

4

KEZİBAN YAZICI

7

7

49

Orta Risk

5

HANDAN KARAOĞLU

5

5

25

Düşük Risk

6

ZAFER YÜCEL ÇETİN

5

3

15

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

Risk:

Fakültemiz misyonunda belirtilen nitelikli öğrenci yetiştirmek için gerekli eğitim öğretim materyallerinin (torf, toprak, gübre, laboratuvar sarf malzemesi, bitki koruma ilaç, örtü malzemeleri) temininde güçlük yaşanması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ARZU KARATAŞ

10

10

100

Yüksek Risk

2

MUSTAFA AKBULUT

9

9

81

Yüksek Risk

3

HANDAN KARAOĞLU

7

7

49

Orta Risk

4

KEZİBAN YAZICI

5

8

40

Orta Risk

5

ZAFER YÜCEL ÇETİN

6

3

18

Düşük Risk

6

FATİH SEYİS

4

4

16

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

Risk:

İdari ve işçi personelin nitelik ve nicelik yönünden eksikliği nedeniyle sunulan hizmetlerin aksaması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

KEZİBAN YAZICI

10

9

90

Yüksek Risk

2

ARZU KARATAŞ

10

8

80

Yüksek Risk

3

MUSTAFA AKBULUT

8

8

64

Orta Risk

4

FATİH SEYİS

6

6

36

Orta Risk

5

HANDAN KARAOĞLU

5

6

30

Orta Risk

6

ZAFER YÜCEL ÇETİN

4

2

8

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

             
 

 

Risk:

Kayıt yaptıran öğrencilerin diğer Üniversitelere geçiş yapma çabası içinde bulunmaları riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ARZU KARATAŞ

10

10

100

Yüksek Risk

2

MUSTAFA AKBULUT

8

9

72

Yüksek Risk

3

KEZİBAN YAZICI

7

8

56

Orta Risk

4

FATİH SEYİS

6

6

36

Orta Risk

5

HANDAN KARAOĞLU

5

5

25

Düşük Risk

6

ZAFER YÜCEL ÇETİN

4

2

8

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

Risk:

Kurum dışından sağlanan hizmetlere yönelik memnuniyetin artırılamaması  riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MUSTAFA AKBULUT

8

7

56

Orta Risk

2

KEZİBAN YAZICI

7

7

49

Orta Risk

3

HANDAN KARAOĞLU

7

7

49

Orta Risk

4

ARZU KARATAŞ

6

8

48

Orta Risk

5

ZAFER YÜCEL ÇETİN

5

8

40

Orta Risk

6

FATİH SEYİS

5

5

25

Düşük Risk

7

YUSUF ŞAVŞATLI

4

3

12

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

6

36

Orta Risk

Risk:

Laboratuvarlarda ve hizmet binamız eklentilerinde su baskını riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ARZU KARATAŞ

8

8

64

Orta Risk

2

HANDAN KARAOĞLU

6

6

36

Orta Risk

3

MUSTAFA AKBULUT

7

5

35

Orta Risk

4

ZAFER YÜCEL ÇETİN

7

2

14

Düşük Risk

5

KEZİBAN YAZICI

4

2

8

Düşük Risk

6

FATİH SEYİS

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

4

24

Düşük Risk

Risk:

LYS sınavı ile Fakültemiz bölümlerini kazanan öğrencilerin verilen kontenjandan az olması, dolayısıyla öğrenci kontenjanlarımızın dolmaması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ARZU KARATAŞ

10

10

100

Yüksek Risk

2

MUSTAFA AKBULUT

9

8

72

Yüksek Risk

3

KEZİBAN YAZICI

7

9

63

Orta Risk

4

HANDAN KARAOĞLU

6

7

42

Orta Risk

5

ZAFER YÜCEL ÇETİN

7

5

35

Orta Risk

6

FATİH SEYİS

5

5

25

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

             
 

 

Risk:

Merkez kampüsten uzakta yer alan birimimizin merkez kampüsteki ulaşım, sosyal çevre, kütüphane imkanlarına gibi bir çok imkana sahip olamaması sebebiyle öğrenciler tarafından tercih edilirliğinin düşme riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ARZU KARATAŞ

10

10

100

Yüksek Risk

2

KEZİBAN YAZICI

10

10

100

Yüksek Risk

3

MUSTAFA AKBULUT

10

9

90

Yüksek Risk

4

FATİH SEYİS

8

8

64

Orta Risk

5

HANDAN KARAOĞLU

7

7

49

Orta Risk

6

ZAFER YÜCEL ÇETİN

8

5

40

Orta Risk

Ortalama Puan

9

8

72

Yüksek Risk

Risk:

Merkez kampüsten uzakta yer alan ve öğrenci sayısı giderek azalan bölümlerin açık tutulamaması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ARZU KARATAŞ

10

10

100

Yüksek Risk

2

KEZİBAN YAZICI

10

10

100

Yüksek Risk

3

MUSTAFA AKBULUT

9

9

81

Yüksek Risk

4

FATİH SEYİS

8

8

64

Orta Risk

5

HANDAN KARAOĞLU

7

7

49

Orta Risk

6

ZAFER YÜCEL ÇETİN

7

6

42

Orta Risk

Ortalama Puan

9

8

72

Yüksek Risk

Risk:

Öğrenci olmaması ve öğretim elemanı bulunamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

KEZİBAN YAZICI

9

9

81

Yüksek Risk

2

MUSTAFA AKBULUT

9

9

81

Yüksek Risk

3

ZAFER YÜCEL ÇETİN

8

8

64

Orta Risk

4

ARZU KARATAŞ

9

4

36

Orta Risk

5

HANDAN KARAOĞLU

6

6

36

Orta Risk

6

FATİH SEYİS

5

5

25

Düşük Risk

Ortalama Puan

8

7

56

Orta Risk

Risk:

Öğrencilerin program yeterliliklerine sahip olmadan mezun olması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ARZU KARATAŞ

9

9

81

Yüksek Risk

2

KEZİBAN YAZICI

9

5

45

Orta Risk

3

ZAFER YÜCEL ÇETİN

7

6

42

Orta Risk

4

HANDAN KARAOĞLU

6

6

36

Orta Risk

5

MUSTAFA AKBULUT

7

3

21

Düşük Risk

6

FATİH SEYİS

1

2

2

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

5

35

Orta Risk

             
 

 

Risk:

Öğretim elemanlarının yeterli özeni göstermemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ZAFER YÜCEL ÇETİN

8

7

56

Orta Risk

2

FATİH SEYİS

5

5

25

Düşük Risk

3

YUSUF ŞAVŞATLI

5

4

20

Düşük Risk

4

MUSTAFA AKBULUT

5

4

20

Düşük Risk

5

HANDAN KARAOĞLU

3

3

9

Düşük Risk

6

KEZİBAN YAZICI

9

1

9

Düşük Risk

7

ARZU KARATAŞ

7

1

7

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

4

24

Düşük Risk

Risk:

Özellikle ana kampüs dışında kalan fakültelerde ihtiyaç duyulan bilim insanlarının ve idari personelin buraları tercih edişinin düşük olma riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

KEZİBAN YAZICI

10

10

100

Yüksek Risk

2

MUSTAFA AKBULUT

9

10

90

Yüksek Risk

3

HANDAN KARAOĞLU

7

6

42

Orta Risk

4

FATİH SEYİS

5

5

25

Düşük Risk

5

ARZU KARATAŞ

4

3

12

Düşük Risk

6

ZAFER YÜCEL ÇETİN

4

3

12

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

6

42

Orta Risk

Risk:

Programların öğrenci merkezli öğrenmeyi sağlayacak şekilde olmaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ARZU KARATAŞ

8

9

72

Yüksek Risk

2

KEZİBAN YAZICI

9

5

45

Orta Risk

3

ZAFER YÜCEL ÇETİN

5

7

35

Orta Risk

4

MUSTAFA AKBULUT

7

4

28

Orta Risk

5

HANDAN KARAOĞLU

5

3

15

Düşük Risk

6

FATİH SEYİS

1

2

2

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

5

30

Orta Risk

Risk:

Tanınırlık ve saygınlık sağlayacak büyük bütçeli ve kapsamlı proje ve AR-GE faaliyetlerinin kaynak yetersizliği sebebiyle yapılamama riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ARZU KARATAŞ

10

10

100

Yüksek Risk

2

HANDAN KARAOĞLU

8

8

64

Orta Risk

3

KEZİBAN YAZICI

7

8

56

Orta Risk

4

FATİH SEYİS

7

7

49

Orta Risk

5

MUSTAFA AKBULUT

8

6

48

Orta Risk

6

ZAFER YÜCEL ÇETİN

6

4

24

Düşük Risk

Ortalama Puan

8

7

56

Orta Risk

             
 

 

Risk:

Tetkiklerin etkin olarak yapılamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MUSTAFA AKBULUT

7

8

56

Orta Risk

2

KEZİBAN YAZICI

9

4

36

Orta Risk

3

ZAFER YÜCEL ÇETİN

5

7

35

Orta Risk

4

YUSUF ŞAVŞATLI

5

4

20

Düşük Risk

5

ARZU KARATAŞ

2

10

20

Düşük Risk

6

HANDAN KARAOĞLU

3

3

9

Düşük Risk

7

FATİH SEYİS

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

5

25

Düşük Risk

Risk:

YÖK'ün yeni bölüm açmada belirlemiş olduğu doluluk oranı (%) kriteri nedeniyle Fakültemize yeni bölümlerin eklenememesi riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

KEZİBAN YAZICI

9

10

90

Yüksek Risk

2

MUSTAFA AKBULUT

9

9

81

Yüksek Risk

3

FATİH SEYİS

8

8

64

Orta Risk

4

ARZU KARATAŞ

8

8

64

Orta Risk

5

HANDAN KARAOĞLU

7

7

49

Orta Risk

6

ZAFER YÜCEL ÇETİN

7

5

35

Orta Risk

Ortalama Puan

8

8

64

Orta Risk

Risk:

Yönetim ve personelin süreci sahiplenmemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MUSTAFA AKBULUT

9

9

81

Yüksek Risk

2

KEZİBAN YAZICI

9

8

72

Yüksek Risk

3

ZAFER YÜCEL ÇETİN

8

4

32

Orta Risk

4

FATİH SEYİS

7

4

28

Orta Risk

5

ARZU KARATAŞ

9

2

18

Düşük Risk

6

YUSUF ŞAVŞATLI

2

3

6

Düşük Risk

7

HANDAN KARAOĞLU

1

1

1

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

4

24

Düşük Risk

Risk:

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Pazar Meslek Yüksekokulu hizmet binalarının aynı olması nedeniyle fiziki mekanın kullanımı ve personel planlamasında sorun yaşanması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ARZU KARATAŞ

10

9

90

Yüksek Risk

2

MUSTAFA AKBULUT

9

9

81

Yüksek Risk

3

FATİH SEYİS

8

8

64

Orta Risk

4

KEZİBAN YAZICI

5

10

50

Orta Risk

5

HANDAN KARAOĞLU

6

6

36

Orta Risk

6

ZAFER YÜCEL ÇETİN

4

3

12

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

8

56

Orta Risk

             
 

 

Risk:

Zirai faaliyetlerde kullanılan araç gereçlerin (traktör, çapa makinesi vb. ) kullanımı sırasında kaza oluşması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ARZU KARATAŞ

9

8

72

Yüksek Risk

2

MUSTAFA AKBULUT

9

8

72

Yüksek Risk

3

FATİH SEYİS

7

7

49

Orta Risk

4

HANDAN KARAOĞLU

6

7

42

Orta Risk

5

ZAFER YÜCEL ÇETİN

7

3

21

Düşük Risk

6

KEZİBAN YAZICI

3

2

6

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

6

42

Orta Risk