Döküman No
ZF.RA.0003
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

ZDBF

Faaliyet Giderleri

İnsan merkezli eğitim- öğretim faaliyetleriyl e milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek.

Açık bulunan bölümlerin aktif edilememesi riski.

--------------------------

1-Akademik personel temininde yaşanan sorunlar.

2-Akademik planlamadaki eksiklikler.

Kontrol Etmek

---------------

 

Yönlendirici Kontroller: 1 -Akademik personel temini için çalışmalar yapılacak.

2-Doluluk oranlarını yeniden lehte düzenlenme si için çalışmalar yapılacak.

9

9

81

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ZDBF

Bu risk TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilmiştir. Yapılacak çalışmalarla riskin ortadan kaldırılması konusunda üst yönetime bilgi verilecektir.

 

 

 

 

 

2

ZDBF

Faaliyet Giderleri

Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen bir fakülte olmak.

Merkez kampüsten uzakta yer alan ve öğrenci sayısı giderek azalan bölümlerin açık tutulamaması riski.

--------------------------

1-Büyük şehirlerdeki üniversitelerin tercih edilirliğinin daha yüksek oluşu.

2-Ailelerin yaşadıkları şehirden uzaktaki üniversiteler yerine kendi illerindeki üniversiteleri tercih etmesi.

3-Eski ve yeni üniversiteler arasında kontenjanların dengesiz dağılımı.

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Fiziki, sosyal ve eğitim imkanları ile tercih edilen bir fakülte olmak için çalışılacak.

9

8

72

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ZDBF

TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sınasında tespit edilmiştir. Her yıl üst yönetime raporlanara k risklerin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır.

 

 

 

3

ZDBF

Faaliyet Giderleri

Kaliteli hizmet sunmak.

Merkez kampüsten uzakta yer alan birimimizin merkez kampüsteki ulaşım, sosyal çevre, kütüphane imkanlarına gibi bir çok imkana sahip olamaması sebebiyle öğrenciler tarafından tercih edilirliğinin düşme riski.

--------------------------

1-Ulaşımda kullanılan yolların altyapı sorunları.

2-Öğrenci servislerinin, dolmuşların yokluğu.

3-Sosyal faaliyet alanlarının merkeze göre zayıf olması.

4-Kütüphane için talep edilen kaynak kitapların merkezi kütüphanede yer alması sebebiyle ulaşılabilirliğinin zorlaşması.

5-Yurt ve ikamet imkanlarının yetersizliği.

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Sosyal çevre, ulaşım, kütüphane imkanları ile ilgili bu aksaklıkların öğrenci lehine düzeltilmesi için ilgili kuruluşlar ile birlikte çalışmalard a bulunulacak .

9

8

72

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ZDBF

TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sırasında tespit edilmiştir. Her yıl üst yönetime raporlanara k risklerin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır.

 

 

 

 

 

4

ZDBF

Faaliyet Giderleri

Bilimsel ve teknolojik kalkınmasın a katkı sağlamak için fakültemizd e bölümler açmak.

YÖK'ün yeni bölüm açmada belirlemiş olduğu doluluk oranı (%) kriteri nedeniyle Fakültemize yeni bölümlerin eklenememesi riski.

--------------------------

1-YÖK'ün yeni bölüm açmada belirlemiş olduğu doluluk oranı (%) kriteri.

2-Yeni kurulan Fakültelerin bölümleri için YÖK'ün belirlediği doluluk oranının yüksek olması.

Kontrol Etmek

---------------

 

Yönlendirici Kontroller: Özellikle yeni açılan fakülteler için doluluk oranı sınırının aşağı çekilmesi için öneri niteliğinde görüşme ve yazışmalar yapılacak.

8

8

64

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ZDBF

TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilmiştir. Yapılacak çalışmalarla riskin ortadan kaldırılması konusunda üst yönetime düzenli olarak bilgi verilecektir.

 

 

 

 

 

5

ZDBF

Faaliyet Giderleri

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini evrensel standartlard a yürütmek.

Tanınırlık ve saygınlık sağlayacak büyük bütçeli ve kapsamlı proje ve AR-GE faaliyetlerinin kaynak yetersizliği sebebiyle yapılamama riski.

--------------------------

Bilimsel Araştırmalara ve Ar-Ge için ayrılan bütçenin yeterli miktarda gelmemesi.

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Ar-Ge ve Proje faaliyetlerin e sağlanan kaynakların arttırılması için yazışmalar yapmak.

8

7

56

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ZDBF

TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sınasında tespit edilmiştir. Her yıl üst yönetime raporlanara k risklerin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır.

 

 

 

 

 

6

ZDBF

Faaliyet Giderleri

Kaliteli hizmet sunmak, araştırma faaliyetlerini evrensel standartlard a yürütmek.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Pazar Meslek Yüksekokulu hizmet binalarının aynı olması nedeniyle fiziki mekanın kullanımı ve personel planlamasında sorun yaşanması riski.

--------------------------

-Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Pazar Meslek Yüksekokulu hizmet binalarının ortak kullanılması.

-Yeni fiziki imkanların oluşturulamaması.

-Her iki birime yeterli idari ve akademik personel atanmamış olması.

Kontrol Etmek

---------------

 

Yönlendirici Kontroller: 1 -İki birim için ayrı ayrı hizmet binaları yapılması için çalışmalard a bulunulacak .

2-Fiziki imkanların iyileştirilmes i için gerekli çalışmalar yapılacak.

7

8

56

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ZDBF

TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilmiştir. Yapılacak çalışmalarla riskin ortadan kaldırılması konusunda üst yönetime düzenli olarak bilgi verilecektir.

 

 

 

7

ZDBF

Faaliyet Giderleri

Nitelik ve nicelik yönünden kaliteli hizmet sunmak.

İdari ve işçi personelin nitelik ve nicelik yönünden eksikliği nedeniyle sunulan hizmetlerin aksaması riski.

--------------------------

1-İdari ve işçi personelin sayıca eksikliği.

2-İdari ve işçi personelin mesleğe uygun istihdamının sağlanamaması.

3-Arazi çalışmalarında ve araştırmalarda kullanılan araç gereçleri kullanacak nitelikte personelin olmayışı.

4-Sürekli işçilerdeki mesleki tanımların (sadece temizlik personelinin istihdam edilmiş olması) Fakültemiz araştırma ve uygulama faaliyetlerine uygun olmaması.

5-İşkur nezdinde istihdam edilen personelin çalışma dönemlerinin Fakültemiz iş akışına uygun olmaması.

Kontrol Etmek

---------------

 

Yönlendirici Kontroller: İdari ve işçi personelin sayısının arttırılması ve işin niteliğine göre personel temini için çalışmalar yapılacak.

7

7

49

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ZDBF

TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilmiştir. Yapılacak çalışmalarla riskin ortadan kaldırılması konusunda üst yönetime düzenli olarak bilgi verilecektir.

 

 

 

 

 

8

ZDBF

Faaliyet Giderleri

Tercih edilen, ziraat ve mühendislik alanındaki özgün araştırmalar ıyla tanınan, saygın bir fakülte olmak.

LYS sınavı ile Fakültemiz bölümlerini kazanan öğrencilerin verilen kontenjandan az olması, dolayısıyla öğrenci kontenjanlarımızın dolmaması riski.

--------------------------

1-Fakültenin merkez kampüsü dışında olması.

2-Yerel ulaşımın yetersizliği.

3-İlçe sosyal ve kültürel imkanlarının öğrencilerin beklentilerini karşılamaması.

4-Ziraat Mühendisliği mezunlarının iş imkanları ve istihdamı ile ilgili tereddütlerin yaşanması.

5-Bölüm sayısının yetersizliği nedeniyle çekim merkezi oluşturulamaması.

6-2013 yılında kurulmuş olmamız nedeniyle fiziki alt yapı yetersizlikleri.

Kontrol Etmek

---------------

7

7

49

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ZDBF

TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen riskle ilgili periyodik çalışmalar yapılarak üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

9

ZDBF

Faaliyet Giderleri

Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, evrensel düzeyde eğitim- öğretim veren saygın bir fakülte olmak.

Fakültemiz isminin Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi olması nedeniyle mezunlarla ilgili ünvan belirsizliği riski.

--------------------------

1-Ziraat Fakültelerinin genel olarak "Ziraat Fakültesi" ismiyle tanınması nedeniyle pilot uygulama olan "Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi" isminin eş değerliği konusunda yanlış algı oluşmuş olması.

2-Benzer akademik birimler tarafından "Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi" isminin kabul görmemesi.

3-Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Ziraat Mühendisi ünvanı ile mezun verdiği ile ilgili öğrencilerdeki bilgi eksikliği.

Kontrol Etmek

---------------

 

Yönlendirici Kontroller: Ünvan belirsizliğini n giderilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapılacak.

7

7

49

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ZDBF

TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilmiştir. Yapılacak çalışmalarla riskin ortadan kaldırılması konusunda üst yönetime düzenli olarak bilgi verilecektir.

 

 

 

 

 

10

ZDBF

Faaliyet Giderleri

Araştırma faaliyetlerini evrensel standartlard a yürütmek.

Fakültemiz misyonunda belirtilen nitelikli öğrenci yetiştirmek için gerekli eğitim öğretim materyallerinin (torf, toprak, gübre, laboratuvar sarf malzemesi, bitki koruma ilaç, örtü malzemeleri) temininde güçlük yaşanması riski.

--------------------------

1-Eğitim öğretim materyallerine ayrılan bütçe yetersizliği.

2-Öğrenci projelerinin BAP birimince desteklenmiyor olması.

Kontrol Etmek

---------------

 

Yönlendirici Kontroller: 1 -Eğitim öğretim hizmetlerind e gerekli materyalleri n zamanında temini için ödenek talebinde bulunulacak .

2- İhtiyaçların önceden belirlenmesi için çalışmalar yapılacak.

7

7

49

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ZDBF

TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilmiştir. Yapılacak çalışmalarla riskin ortadan kaldırılması konusunda üst yönetime düzenli olarak bilgi verilecektir.

 

 

 

 

 

11

ZDBF

Faaliyet Giderleri

Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen bir fakülte olmak.

Kayıt yaptıran öğrencilerin diğer Üniversitelere geçiş yapma çabası içinde bulunmaları riski.

--------------------------

1-Fakültemizin merkez kampüse uzaklığı ve ilçe merkezinden toplu ulaşım imkanlarının olmayışı.

2-Fiziki, sosyal ve kültürel imkanların öğrencilerin beklentilerini karşılayamaması.

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Öğrencilerin memnuniyet ini artırmak için teknik gezi, sosyal ve sportif çalışmalar yapılacak ve düzenlenec ek.

Yönlendirici Kontroller: 1 - Öğrencileri miz ile her dönüm başında toplantılar yapılacak.

2- Üniversitemi z ve fakültemiz tanıtımı ve imkanlarını anlatan broşürler hazırlanarak öğrencilere dağıtılacak.

7

7

49

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ZDBF

TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen riskle ilgili periyodik çalışmalar yapılarak üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

12

ZDBF

Faaliyet Giderleri

Ziraat ve mühendislik alanındaki özgün araştırmalar ıyla tanınan, saygın bir fakülte olmak.

Özellikle ana kampüs dışında kalan fakültelerde ihtiyaç duyulan bilim insanlarının ve idari personelin buraları tercih edişinin düşük olma riski

--------------------------

1-Lojman eksikliği

2-Servis eksikliği

3-Kalifiye okulların kolejlerin eksikliği

4-Kreş eksikliği

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Ulaşım, sosyal çevre ve personele sunulan imkanların geliştirilmesi için ilgili paydaş kurumlarla çalışmalar yapılacak.

7

6

42

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ZDBF

TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sınasında tespit edilmiştir. Her yıl üst yönetime raporlanara k risklerin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır.

 

 

 

 

 

13

ZDBF

Faaliyet Giderleri

İş güvenliğini sağlamak suretiyle olası kaza ve felaketlerin önüne geçerek kalite hizmet üretmek.

Zirai faaliyetlerde kullanılan araç gereçlerin (traktör, çapa makinesi vb. ) kullanımı sırasında kaza oluşması riski.

--------------------------

1-Araç gereçleri kullanan personelin yeterli bilgi ve mesleki beceriye sahip olmaması.

2-Personelin işinin ehli olmaması.

3-Araç gereçlerin bakım ve onarımının zamanında yapılmıyor olması.

4-Araç gereçlerin kullanımı sınasında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması.

5-Hava şartlarının elverişli olmadığı zamanlarda araçların kullanılması.

Kontrol Etmek

---------------

 

Yönlendirici Kontroller: 1 -İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışma yapılacak.

2-Araçları mesleki bilgiye sahip ve ehliyetli personelin kullanması sağlanacak.

7

6

42

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ZDBF

TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sırasında tespit edilmiştir. Düzenli olarak çalışmalar üst yönetime raporlanara k riskin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır.

 

 

 

 

 

14

ZDBF

Faaliyet Giderleri

Kaliteli hizmet sunmak.

Eğitim çalışmaları ve akademik çalışmaları engelleyecek şekilde enerji (elektrik- akaryakıt) kesintisi riski.

--------------------------

1-Şehir elektrik hatlarında yaşanan alt yapı sorunları.

2-Hizmet binamızda sürekli elektrik akışını sağlayacak mevcut jeneratörle entegre bir sistemin bulunmayışı.

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Bakım onarım çalışmaları ile ilgili bütçenin arttırılması için üst yönetim ile yazışmalar yapılacak.

Yönlendirici Kontroller: Elektrik kesintisi olmaması için jeneratör sistemleri ve elektrik alt yapısının zamanında gerekli kontrolleri yapılacak.

7

5

35

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ZDBF

Bu risk TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilmiştir. Yapılacak çalışmalarla riskin ortadan kaldırılması konusunda üst yönetime bilgi verilecektir.

 

 

 

15

ZDBF

Faaliyet Giderleri

Ar-Ge ve Eğitim- Öğretim faaliyetlerini n kesintiye uğramadan sürekliliğini sağlamak.

Bölgenin kendine has aşırı yağmur ve rüzgarı nedeniyle araştırma, uygulama ve hizmet binası gibi tesis ve yapıların zarar görmesi riski.

--------------------------

1-Aşırı yağmur, rüzgar gibi doğa olaylarına karşı tesislerin (araştırma, uygulama ve hizmet binası gibi tesis ve yapıların) zarar görmeyecek şekilde inşa edilmemesi.

2-Tesislerin (araştırma, uygulama ve hizmet binası gibi tesis ve yapıların) bakım ve onarımı için yeterli bütçe imkanlarının olmaması.

Kontrol Etmek

---------------

 

Yönlendirici Kontroller: Hizmet binamız ve eklentilerind e aşırı yağmur ve rüzgarın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli bakım onarım çalışmaları yapılacak.

6

5

30

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ZDBF

TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilmiştir. Yapılacak çalışmalarla riskin ortadan kaldırılması konusunda üst yönetime düzenli olarak bilgi verilecektir.

 

 

 

 

 

16

ZDBF

Faaliyet Giderleri

Ar-Ge ve Eğitim- Öğretim faaliyetlerini n kesintiye uğramadan sürekliliğini sağlamak.

Laboratuvarlarda ve hizmet binamız eklentilerinde su baskını riski.

 

--------------------------

1-Hizmet binamız çevresinde ve içinde bulunan su taşıyıcı kanalların tıkanması.

2-Su tahliyesi için yeterli tahliye alt yapısının olmayışı.

3-Laboratuvarlarda cihazlara bağlı su giderlerinin arızalanması.

4-Hizmet binası pencere ve çatılarının suya karşı izole edilmemiş olması.

Kabul Etmek

---------------

 

Yönlendirici Kontroller: 1 -Çatı ve camların yalıtımı güçlendirilec ek.

2-Su giderleri ve kanalları ile bağlantıları periyodik olarak kontrol edilecek.

6

4

24

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

ZDBF

TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilmiştir. Yapılacak çalışmalarla riskin ortadan kaldırılması konusunda üst yönetime düzenli olarak bilgi verilecektir.