Döküman No
SBF.RA.0001
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Bölümlerdeki akademik personel sayısının yetersiz olması riski

64

Orta Risk

 

2

Öğrenci sayılarının fazla olması riski

56

Orta Risk

 

3

Ders uygulamalarının etkin ve verimli olmaması riski

42

Orta Risk

 

4

Birim kütüphanesinin yetersiz olması riski

20

Düşük Risk