Döküman No
SBF.RA.0002
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Ar-Ge çalışmalarından beklenen faydanın sağlanamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HANDE ÇEKİCİ

6

6

36

Orta Risk

2

AYTEN YILMAZ YAVUZ

5

6

30

Orta Risk

3

ÖZLEM SARAL

6

5

30

Orta Risk

4

ÖZLEM ALBAYRAK

6

5

30

Orta Risk

5

AYŞEGÜL SÜMER

6

4

24

Düşük Risk

6

RAUF SARI

3

3

9

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

5

25

Düşük Risk

Risk:

Birim kütüphanesinin yetersiz olması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ÖZLEM ALBAYRAK

8

5

40

Orta Risk

2

ÖZLEM SARAL

4

7

28

Orta Risk

3

RAUF SARI

4

4

16

Düşük Risk

4

AYTEN YILMAZ YAVUZ

3

4

12

Düşük Risk

5

AYŞEGÜL SÜMER

10

1

10

Düşük Risk

6

HANDE ÇEKİCİ

3

2

6

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

4

20

Düşük Risk

Risk:

Bölümlerdeki akademik personel sayısının yetersiz olması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ÖZLEM ALBAYRAK

10

10

100

Yüksek Risk

2

RAUF SARI

9

10

90

Yüksek Risk

3

HANDE ÇEKİCİ

8

8

64

Orta Risk

4

AYŞEGÜL SÜMER

9

7

63

Orta Risk

5

AYTEN YILMAZ YAVUZ

7

8

56

Orta Risk

6

ÖZLEM SARAL

6

7

42

Orta Risk

Ortalama Puan

8

8

64

Orta Risk

Risk:

Ders uygulamalarının etkin ve verimli olmaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ÖZLEM ALBAYRAK

8

8

64

Orta Risk

2

ÖZLEM SARAL

9

7

63

Orta Risk

3

AYTEN YILMAZ YAVUZ

7

9

63

Orta Risk

4

HANDE ÇEKİCİ

6

6

36

Orta Risk

5

RAUF SARI

3

5

15

Düşük Risk

6

AYŞEGÜL SÜMER

10

1

10

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

6

42

Orta Risk

 

 

Risk:

Kurum dışından sağlanan hizmetlere yönelik memnuniyetin artırılamaması  riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AYTEN YILMAZ YAVUZ

7

8

56

Orta Risk

2

HANDE ÇEKİCİ

6

6

36

Orta Risk

3

ÖZLEM ALBAYRAK

6

5

30

Orta Risk

4

ÖZLEM SARAL

6

4

24

Düşük Risk

5

AYŞEGÜL SÜMER

7

3

21

Düşük Risk

6

RAUF SARI

2

3

6

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

5

30

Orta Risk

Risk:

Öğrenci olmaması ve öğretim elemanı bulunamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HANDE ÇEKİCİ

8

8

64

Orta Risk

2

ÖZLEM ALBAYRAK

7

8

56

Orta Risk

3

ÖZLEM SARAL

9

4

36

Orta Risk

4

AYTEN YILMAZ YAVUZ

4

8

32

Orta Risk

5

AYŞEGÜL SÜMER

6

5

30

Orta Risk

6

RAUF SARI

1

2

2

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

6

36

Orta Risk

Risk:

Öğrenci sayılarının fazla olması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ÖZLEM ALBAYRAK

10

10

100

Yüksek Risk

2

RAUF SARI

7

9

63

Orta Risk

3

AYTEN YILMAZ YAVUZ

7

9

63

Orta Risk

4

ÖZLEM SARAL

7

8

56

Orta Risk

5

HANDE ÇEKİCİ

6

6

36

Orta Risk

6

AYŞEGÜL SÜMER

6

5

30

Orta Risk

Ortalama Puan

7

8

56

Orta Risk

Risk:

Öğrencilerin program yeterliliklerine sahip olmadan mezun olması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AYTEN YILMAZ YAVUZ

8

9

72

Yüksek Risk

2

ÖZLEM SARAL

9

6

54

Orta Risk

3

HANDE ÇEKİCİ

9

4

36

Orta Risk

4

ÖZLEM ALBAYRAK

7

5

35

Orta Risk

5

AYŞEGÜL SÜMER

10

3

30

Orta Risk

6

RAUF SARI

5

5

25

Düşük Risk

Ortalama Puan

8

5

40

Orta Risk

             
 

 

Risk:

Öğretim elemanlarının yeterli özeni göstermemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ÖZLEM SARAL

9

5

45

Orta Risk

2

RAUF SARI

6

7

42

Orta Risk

3

AYTEN YILMAZ YAVUZ

6

6

36

Orta Risk

4

HANDE ÇEKİCİ

7

5

35

Orta Risk

5

ÖZLEM ALBAYRAK

5

5

25

Düşük Risk

6

AYŞEGÜL SÜMER

10

2

20

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

5

35

Orta Risk

Risk:

Programların öğrenci merkezli öğrenmeyi sağlayacak şekilde olmaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ÖZLEM SARAL

8

6

48

Orta Risk

2

AYTEN YILMAZ YAVUZ

4

9

36

Orta Risk

3

HANDE ÇEKİCİ

6

4

24

Düşük Risk

4

AYŞEGÜL SÜMER

10

2

20

Düşük Risk

5

ÖZLEM ALBAYRAK

5

3

15

Düşük Risk

6

RAUF SARI

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

4

24

Düşük Risk

Risk:

Tetkiklerin etkin olarak yapılamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ÖZLEM SARAL

8

9

72

Yüksek Risk

2

HANDE ÇEKİCİ

7

7

49

Orta Risk

3

AYŞEGÜL SÜMER

9

3

27

Orta Risk

4

AYTEN YILMAZ YAVUZ

5

5

25

Düşük Risk

5

ÖZLEM ALBAYRAK

4

4

16

Düşük Risk

6

RAUF SARI

2

4

8

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

5

30

Orta Risk

Risk:

Yönetim ve personelin süreci sahiplenmemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AYTEN YILMAZ YAVUZ

7

7

49

Orta Risk

2

HANDE ÇEKİCİ

8

4

32

Orta Risk

3

AYŞEGÜL SÜMER

9

3

27

Orta Risk

4

ÖZLEM ALBAYRAK

8

3

24

Düşük Risk

5

ÖZLEM SARAL

6

3

18

Düşük Risk

6

RAUF SARI

1

2

2

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

4

28

Orta Risk