Doküman No
KDDB.RA.0001
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Kütüphane binasının fiziki ve alt yapı donanımının yetersiz kalması riski.

64

Orta Risk

 

2

Elektronik ve basılı bilgi kaynaklarının güncel tutulamaması riski.

49

Orta Risk

 

3

Kullanıcıların kütüphane materyaline yeterli hızda ulaşamama riski.

42

Orta Risk

 

4

Kataloglama ve sınıflama işlemlerinin uluslararası standartlara ve kurallara göre yapılmaması veya eksik yapılması halinde bibliyografik verilere ulaşılamaması riski.

35

Orta Risk

 

5

Basılı kaynakların ve tüm materyallerin güvenlik riski.

28

Orta Risk

 

6

Elektronik alt yapının çökmesi riski.

24

Düşük Risk

 

7

Kütüphanenin 7 / 24 açık tutulamaması riski.

21

Düşük Risk

 

8

Daire Başkanlığımızın web sayfası üzerinden verilen hizmetlerin, yaşanacak olan teknik problemler nedeniyle hizmetlerin yerine getirilememesi riski.

18

Düşük Risk