Doküman No
KDDB.RA.0002
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Basılı kaynakların ve tüm materyallerin güvenlik riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

TÜRKAN ÇANKAYA

9

6

54

Orta Risk

2

ORHAN TAFRALI

10

5

50

Orta Risk

3

NAGİHAN KAYNAK

10

5

50

Orta Risk

4

MURAT FAZLI KAR

5

7

35

Orta Risk

5

İSMAİL UĞUR AKMERMER

7

2

14

Düşük Risk

6

CANSU SAKIZLI

3

1

3

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

4

28

Orta Risk

Risk:

Daire Başkanlığımızın web sayfası üzerinden verilen hizmetlerin, yaşanacak olan teknik problemler nedeniyle hizmetlerin yerine getirilememesi riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

NAGİHAN KAYNAK

9

5

45

Orta Risk

2

ORHAN TAFRALI

9

4

36

Orta Risk

3

İSMAİL UĞUR AKMERMER

7

3

21

Düşük Risk

4

TÜRKAN ÇANKAYA

8

2

16

Düşük Risk

5

CANSU SAKIZLI

2

4

8

Düşük Risk

6

MURAT FAZLI KAR

3

2

6

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

3

18

Düşük Risk

Risk:

Elektronik alt yapının çökmesi riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

NAGİHAN KAYNAK

9

5

45

Orta Risk

2

TÜRKAN ÇANKAYA

10

3

30

Orta Risk

3

ORHAN TAFRALI

10

3

30

Orta Risk

4

CANSU SAKIZLI

7

4

28

Orta Risk

5

İSMAİL UĞUR AKMERMER

8

3

24

Düşük Risk

6

MURAT FAZLI KAR

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

8

3

24

Düşük Risk

Risk:

Elektronik ve basılı bilgi kaynaklarının güncel tutulamaması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

İSMAİL UĞUR AKMERMER

10

10

100

Yüksek Risk

2

ORHAN TAFRALI

9

7

63

Orta Risk

3

TÜRKAN ÇANKAYA

8

7

56

Orta Risk

4

NAGİHAN KAYNAK

9

5

45

Orta Risk

5

MURAT FAZLI KAR

4

9

36

Orta Risk

6

CANSU SAKIZLI

4

5

20

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

 

 

Risk:

Kataloglama ve sınıflama işlemlerinin uluslararası standartlara ve kurallara göre yapılmaması veya eksik yapılması halinde bibliyografik verilere ulaşılamaması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

NAGİHAN KAYNAK

9

5

45

Orta Risk

2

TÜRKAN ÇANKAYA

9

5

45

Orta Risk

3

ORHAN TAFRALI

8

5

40

Orta Risk

4

CANSU SAKIZLI

4

9

36

Orta Risk

5

İSMAİL UĞUR AKMERMER

10

2

20

Düşük Risk

6

MURAT FAZLI KAR

2

4

8

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

5

35

Orta Risk

Risk:

Kullanıcıların kütüphane materyaline yeterli hızda ulaşamama riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

İSMAİL UĞUR AKMERMER

10

8

80

Yüksek Risk

2

NAGİHAN KAYNAK

8

7

56

Orta Risk

3

TÜRKAN ÇANKAYA

8

7

56

Orta Risk

4

ORHAN TAFRALI

6

6

36

Orta Risk

5

MURAT FAZLI KAR

3

8

24

Düşük Risk

6

CANSU SAKIZLI

3

5

15

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

7

42

Orta Risk

Risk:

Kütüphane binasının fiziki ve alt yapı donanımının yetersiz kalması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

İSMAİL UĞUR AKMERMER

10

10

100

Yüksek Risk

2

TÜRKAN ÇANKAYA

10

10

100

Yüksek Risk

3

ORHAN TAFRALI

10

9

90

Yüksek Risk

4

NAGİHAN KAYNAK

9

9

81

Yüksek Risk

5

MURAT FAZLI KAR

5

6

30

Orta Risk

6

CANSU SAKIZLI

5

5

25

Düşük Risk

Ortalama Puan

8

8

64

Orta Risk

Risk:

Kütüphanenin 7 / 24 açık tutulamaması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

İSMAİL UĞUR AKMERMER

5

10

50

Orta Risk

2

NAGİHAN KAYNAK

5

9

45

Orta Risk

3

TÜRKAN ÇANKAYA

3

10

30

Orta Risk

4

ORHAN TAFRALI

2

10

20

Düşük Risk

5

CANSU SAKIZLI

3

2

6

Düşük Risk

6

MURAT FAZLI KAR

1

1

1

Düşük Risk

Ortalama Puan

3

7

21

Düşük Risk