Doküman No
İMİD.RA.0001
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

İşçi maaşlarının toplu olarak Daire Başkanlığımız tarafından yapılması riski

90

Yüksek Risk

 

2

Ödenek yetersizliği riski

81

Yüksek Risk

 

3

Görev tanımı dışındaki işlerin Birimimiz görevlerine dahil edilmesi ve iş yükünün artması riski

81

Yüksek Risk

 

4

Yasal faaliyetlerimizden dolayı mahkeme süreci işleyen durumlarda faaliyetlerin aksaması riski

72

Yüksek Risk

 

5

Verimliliği düşüren fiziki şartlar riski

56

Orta Risk