Doküman No
HM.RA. 0001
Yayın Tarihi
08.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Kamulaştırma davalarının keşif mahallinde taşınmazı kamulaştırılan hak sahiplerinin var olan işlem nedeniyle kurum avukatlarına karşı tepki göstermesi riski.

10

Düşük Risk

 

2

Mahkemece belirlenen duruşma ve keşiflere fiili veya hukuki gerekçelerle katılınamaması riski

4

Düşük Risk

 

3

Hukuki mütalaaya hızlı ve etkili cevap verememe riski

2

Düşük Risk