Doküman No
HM.RA. 0002
Yayın Tarihi
08.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Hukuki mütalaaya hızlı ve etkili cevap verememe riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

YILDIRIM EKSİK

2

2

4

Düşük Risk

2

KIYMET KARAOĞLU

1

2

2

Düşük Risk

3

İSMAİL DEREBEY

1

1

1

Düşük Risk

Ortalama Puan

1

2

2

Düşük Risk

Risk:

Kamulaştırma davalarının keşif mahallinde taşınmazı kamulaştırılan hak sahiplerinin var olan işlem nedeniyle kurum avukatlarına karşı tepki göstermesi riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

YILDIRIM EKSİK

2

5

10

Düşük Risk

2

KIYMET KARAOĞLU

2

5

10

Düşük Risk

3

İSMAİL DEREBEY

1

6

6

Düşük Risk

Ortalama Puan

2

5

10

Düşük Risk

Risk:

Mahkemece belirlenen duruşma ve keşiflere fiili veya hukuki gerekçelerle katılınamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

KIYMET KARAOĞLU

2

3

6

Düşük Risk

2

YILDIRIM EKSİK

2

1

2

Düşük Risk

3

İSMAİL DEREBEY

1

1

1

Düşük Risk

Ortalama Puan

2

2

4

Düşük Risk