Doküman No
GS.RA.0001
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Temsilcisi
Onaylayan
Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Bazı yazı ve eklerinin e-mail olarak gönderilmesi riski

16

Düşük Risk