Doküman No
GS.RA.0002
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Bazı yazı ve eklerinin e-mail olarak gönderilmesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

CEHRİ HUT

5

5

25

Düşük Risk

2

ÜLKÜ ÖZDEMİR DENİZ

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

4

4

16

Düşük Risk