Döküman No
GS.TL.0002
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Genel Sekreter

Amaç:  Fotokopi makinesinde kullanılan kartuş ve durumların maliyetinin yüksek olması sebebiyle gereksiz yere kullanımını engellemek, yanlış kullanımdan dolayı oluşabilecek arızaların önüne geçebilmek ve kâğıt sarfiyatını en aza indirmek.

 

Kapsam:  Kurumumuzun tüm birimlerinde görev yapan yönetici, memur, teknisyen, hizmetli, kadrolu işçi, sözleşmeli personel, İŞKUR personeli ile hizmet alımı yolu ile çalıştırılan tüm personelleri kapsar.

 

Sorumluluk: Bu talimatın uygulanmamasında başta fotokopi makinası kullanıcısı olmak üzere, büro personeli  sorumlu tutulacaktır.

 

Uygulama:

 1. Sorumlu olmayan kişilerin kullanımını engellenecektir.
 2. Gereksiz kağıtlar kağıt atık kutusuna atılarak geri dönüşümü sağlanacaktır.
 3. Yanlış kullanımdan dolayı oluşabilecek arızaların önüne geçebilmek için fotokopi çekerken:
 • Sabah ilk kullanan personelce açılış düğmesine basılarak açılacak.
 • Kağıt kasetinde kağıt olup olmadığı kontrol edilecek.
 • Çekilecek fotokopinin renkli ya da siyah-beyaz olacağı seçilecek.
 • Fotokopi çekilecek kağıt üzerinde ataç ya da zımba teli varsa çıkarılacak.
 • Çekilecek fotokopi adedi girilecek.
 • Fotokopi çekilecek kağıt kapak üstündeki yere ya da kapak açılarak düzgün bir şekilde yerleştirip başlat düğmesine basılacak.
 • Fotokopi makinesinde meydana gelecek kağıt sıkışması v.b. küçük çaplı arızalarda kurcalamadan bu konuda uzman kişiye başvurulacak.
 • Meydana gelen arızanın büyük çaplı olması ve kartuş ile drumların bitmesi halinde ise bilgisayar teknolojileri rehber öğretmeni ya da okul yönetimi haberdar edilecek
 •  Kasetler üzerinde belirtilen kağıt ebatları (A4 – A3 – A5) hangi ebatlarsa sadece kasede o ebatta kağıt yerleştirilecek.
 • Kaset bölmelerinin sert kapatılmamasına dikkat edilecektir.
 • Bakım Zamanı geldiğinde bakımının yapılmasını sağlayarak bakım kartına işlenmesini sağlamak.