Döküman No
GS.TL.0003
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Genel Sekreter

Amaç:  Klima kullanım maliyetinin yüksek olması sebebiyle gereksiz yere kullanımını engellemek, yanlış kullanımdan dolayı oluşabilecek arızaların önüne geçebilmek ve en aza indirmek.

Kapsam:  Kurumumuzun tüm birimlerinde görev yapan yönetici, memur, teknisyen, hizmetli, kadrolu işçi, sözleşmeli personel, İŞKUR personeli ile hizmet alımı yolu ile çalıştırılan tüm personelleri kapsar.

Sorumluluk: Bu talimatın uygulanmamasında başta klima kullanıcısı olmak üzere, büro personeli  sorumlu tutulacaktır.

1. Her klima için bakım onarım kartı oluşturulmalıdır.

2. Klima; kendine ait linye hattı ve sigorta olacak şekilde tesisata bağlanmalıdır.Topraklama hattı olmasına dikkat edilmelidir.

3. Çalışma ortamında termal konforun klima ile sağlanabilmesi için kapı ve pencereler

kapalı olmalıdır.

4. Klima güç düğmesini kullanarak açın.

5. Termal konfor sağlanması için çalışma ortamının soğutulma/ısıtılması seçeneği klima

kumandasından aşağıdaki işaretlere göre seçilmelidir. Modlar arası geçişte cihazın hazır hale

gelmesi için biraz beklenmelidir.

6. Termal konfor şartlarına göre çalışma ortamı uygun sıcaklık değerine ayarlanmalıdır.

7. Klimaya olan ihtiyaç sonlandığında güç düğmesini kullanarak cihazı kapatın.

8. Klimanın hava perdeleri aylık, iç ünitede bulunan hava filtresi temizleyici solüsyon ile

temizlenmesi, gaz kontrolü vb. bakımlar 6 ayda bir yetkili personel tarafından yapılarak

bakım/onarım kartına işlenmelidir.

9. Mesai sonu ve hafta sonu tatili öncesinde, klimanın ve sigortasının kapatıldığının

odadan en son çıkanlar tarafından kontrol edilmelidir.