Doküman No
İLHF.RA.0001
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Araştırma ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerin azalma riski.

36

Orta Risk

 

2

Lisans programını yeterli tercih edilebilirlik oranının düşmesi riski.

25

Düşük Risk

 

3

Akademik personel sayısının yetersiz olması riski

14

Düşük Risk