Doküman No
İLHF.RA.0002
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Akademik personel sayısının yetersiz olması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

BAYRAMALİ NAZIROĞLU

10

8

80

Yüksek Risk

2

AHMET KAPLAN

6

1

6

Düşük Risk

3

MEHMET ŞAMİL BAŞ

6

1

6

Düşük Risk

4

YUSUF KAR

6

1

6

Düşük Risk

5

ÜMİT ERKAN

6

1

6

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

2

14

Düşük Risk

Risk:

Araştırma ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerin azalma riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

BAYRAMALİ NAZIROĞLU

10

10

100

Yüksek Risk

2

YUSUF KAR

5

5

25

Düşük Risk

3

AHMET KAPLAN

5

5

25

Düşük Risk

4

ÜMİT ERKAN

5

5

25

Düşük Risk

5

MEHMET ŞAMİL BAŞ

4

5

20

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

6

36

Orta Risk

Risk:

Lisans programını yeterli tercih edilebilirlik oranının düşmesi riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MEHMET ŞAMİL BAŞ

6

6

36

Orta Risk

2

AHMET KAPLAN

6

6

36

Orta Risk

3

ÜMİT ERKAN

6

6

36

Orta Risk

4

YUSUF KAR

6

6

36

Orta Risk

5

BAYRAMALİ NAZIROĞLU

3

1

3

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

5

25

Düşük Risk