Doküman No
SÜFAK.RA.0001
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Öğrenci sayısının ve kalitesinin düşmesi riski

81

Yüksek Risk

 

2

Öğretim elemanı eksikliği nedeniyle bilimsel çalışmalar ve eğitim faaliyetlerinde aksamaların oluşması riski

49

Orta Risk

 

3

Biyolojik ve kimyasal kontaminasyon,  hastalık ve çevre kirliliği riski

49

Orta Risk

 

4

Makine Teçhizat Bakım ve Onarım bütçesinin yetersiz olması riski.

42

Orta Risk

 

5

Su ürünleri yetiştiriciliğinde mevcut ekonomik türler üzerinde ileri biyoteknolojik uygulama eksikliği riski.

35

Orta Risk

 

6

İdari iş ve işleyişlerde yetişmiş eleman eksikliği nedeniyle aksamaların olması riski

30

Orta Risk