Doküman No
SÜFAK.RA.0002
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Ar-Ge çalışmalarından beklenen faydanın sağlanamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

FİKRİ BALTA

9

10

90

Yüksek Risk

2

UĞUR GÜNGÖR

7

7

49

Orta Risk

3

CEMALETTİN ŞAHİN

6

7

42

Orta Risk

4

ŞEVKİ KAYIŞ

6

7

42

Orta Risk

5

EMRE ÇAĞLAK

5

5

25

Düşük Risk

6

FERHAT KALAYCI

4

5

20

Düşük Risk

7

DAVUT TURAN

3

4

12

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

6

36

Orta Risk

Risk:

Biyolojik ve kimyasal kontaminasyon,  hastalık ve çevre kirliliği riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

DAVUT TURAN

7

8

56

Orta Risk

2

UĞUR GÜNGÖR

7

7

49

Orta Risk

3

CEMALETTİN ŞAHİN

7

7

49

Orta Risk

4

EMRE ÇAĞLAK

7

7

49

Orta Risk

5

ŞEVKİ KAYIŞ

6

7

42

Orta Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

Risk:

Bölgemizdeki su ürünleri ve balıkçılığın geliştirilmesine yönelik Ar-ge projelerinin gerçekleştirilememesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

DAVUT TURAN

4

5

20

Düşük Risk

2

UĞUR GÜNGÖR

2

2

4

Düşük Risk

3

CEMALETTİN ŞAHİN

2

1

2

Düşük Risk

4

ŞEVKİ KAYIŞ

2

1

2

Düşük Risk

5

EMRE ÇAĞLAK

1

1

1

Düşük Risk

Ortalama Puan

2

2

4

Düşük Risk

Risk:

İdari iş ve işleyişlerde yetişmiş eleman eksikliği nedeniyle aksamaların olması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

DAVUT TURAN

6

7

42

Orta Risk

2

CEMALETTİN ŞAHİN

6

7

42

Orta Risk

3

UĞUR GÜNGÖR

6

6

36

Orta Risk

4

EMRE ÇAĞLAK

6

6

36

Orta Risk

5

ŞEVKİ KAYIŞ

6

0

0

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

5

30

Orta Risk

 

 

Risk:

Kurum dışından sağlanan hizmetlere yönelik memnuniyetin artırılamaması  riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

FİKRİ BALTA

8

7

56

Orta Risk

2

ŞEVKİ KAYIŞ

6

7

42

Orta Risk

3

UĞUR GÜNGÖR

5

5

25

Düşük Risk

4

DAVUT TURAN

4

5

20

Düşük Risk

5

EMRE ÇAĞLAK

4

5

20

Düşük Risk

6

FERHAT KALAYCI

4

4

16

Düşük Risk

7

CEMALETTİN ŞAHİN

4

2

8

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

5

25

Düşük Risk

Risk:

Makine Teçhizat Bakım ve Onarım bütçesinin yetersiz olması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

DAVUT TURAN

7

7

49

Orta Risk

2

UĞUR GÜNGÖR

6

7

42

Orta Risk

3

ŞEVKİ KAYIŞ

6

7

42

Orta Risk

4

CEMALETTİN ŞAHİN

7

6

42

Orta Risk

5

EMRE ÇAĞLAK

6

6

36

Orta Risk

Ortalama Puan

6

7

42

Orta Risk

Risk:

Öğrenci olmaması ve öğretim elemanı bulunamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

DAVUT TURAN

9

9

81

Yüksek Risk

2

UĞUR GÜNGÖR

8

8

64

Orta Risk

3

EMRE ÇAĞLAK

7

8

56

Orta Risk

4

ŞEVKİ KAYIŞ

7

7

49

Orta Risk

5

CEMALETTİN ŞAHİN

6

7

42

Orta Risk

6

FERHAT KALAYCI

5

5

25

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

Risk:

Öğrenci sayısının ve kalitesinin düşmesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

UĞUR GÜNGÖR

10

10

100

Yüksek Risk

2

EMRE ÇAĞLAK

9

9

81

Yüksek Risk

3

CEMALETTİN ŞAHİN

8

9

72

Yüksek Risk

4

ŞEVKİ KAYIŞ

8

9

72

Yüksek Risk

5

DAVUT TURAN

9

6

54

Orta Risk

Ortalama Puan

9

9

81

Yüksek Risk

             
 

 

Risk:

Öğrencilerin program yeterliliklerine sahip olmadan mezun olması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

FERHAT KALAYCI

8

5

40

Orta Risk

2

UĞUR GÜNGÖR

6

6

36

Orta Risk

3

ŞEVKİ KAYIŞ

5

5

25

Düşük Risk

4

DAVUT TURAN

4

4

16

Düşük Risk

5

CEMALETTİN ŞAHİN

3

4

12

Düşük Risk

6

EMRE ÇAĞLAK

4

3

12

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

5

25

Düşük Risk

Risk:

Öğretim elemanı eksikliği nedeniyle bilimsel çalışmalar ve eğitim faaliyetlerinde aksamaların oluşması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

DAVUT TURAN

7

9

63

Orta Risk

2

UĞUR GÜNGÖR

7

7

49

Orta Risk

3

EMRE ÇAĞLAK

7

7

49

Orta Risk

4

CEMALETTİN ŞAHİN

6

8

48

Orta Risk

5

ŞEVKİ KAYIŞ

6

6

36

Orta Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

Risk:

Öğretim elemanlarının yeterli özeni göstermemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

FİKRİ BALTA

9

9

81

Yüksek Risk

2

UĞUR GÜNGÖR

8

8

64

Orta Risk

3

ŞEVKİ KAYIŞ

5

5

25

Düşük Risk

4

CEMALETTİN ŞAHİN

4

5

20

Düşük Risk

5

FERHAT KALAYCI

4

5

20

Düşük Risk

6

EMRE ÇAĞLAK

2

2

4

Düşük Risk

7

DAVUT TURAN

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

5

25

Düşük Risk

Risk:

Programların öğrenci merkezli öğrenmeyi sağlayacak şekilde olmaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

FERHAT KALAYCI

6

6

36

Orta Risk

2

ŞEVKİ KAYIŞ

6

6

36

Orta Risk

3

UĞUR GÜNGÖR

5

5

25

Düşük Risk

4

DAVUT TURAN

5

4

20

Düşük Risk

5

EMRE ÇAĞLAK

3

5

15

Düşük Risk

6

CEMALETTİN ŞAHİN

4

3

12

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

5

25

Düşük Risk

             
 

 

Risk:

Su ürünleri yetiştiriciliğinde mevcut ekonomik türler üzerinde ileri biyoteknolojik uygulama eksikliği riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

CEMALETTİN ŞAHİN

6

7

42

Orta Risk

2

EMRE ÇAĞLAK

6

7

42

Orta Risk

3

ŞEVKİ KAYIŞ

6

7

42

Orta Risk

4

UĞUR GÜNGÖR

6

7

42

Orta Risk

5

DAVUT TURAN

2

9

18

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

7

35

Orta Risk

Risk:

Tetkiklerin etkin olarak yapılamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

EMRE ÇAĞLAK

7

7

49

Orta Risk

2

FİKRİ BALTA

6

7

42

Orta Risk

3

FERHAT KALAYCI

4

3

12

Düşük Risk

4

UĞUR GÜNGÖR

3

3

9

Düşük Risk

5

CEMALETTİN ŞAHİN

3

2

6

Düşük Risk

6

DAVUT TURAN

2

2

4

Düşük Risk

7

ŞEVKİ KAYIŞ

1

3

3

Düşük Risk

Ortalama Puan

4

4

16

Düşük Risk

Risk:

Yönetim ve personelin süreci sahiplenmemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

FİKRİ BALTA

9

10

90

Yüksek Risk

2

ŞEVKİ KAYIŞ

6

7

42

Orta Risk

3

FERHAT KALAYCI

7

6

42

Orta Risk

4

EMRE ÇAĞLAK

5

5

25

Düşük Risk

5

UĞUR GÜNGÖR

5

5

25

Düşük Risk

6

CEMALETTİN ŞAHİN

4

3

12

Düşük Risk

7

DAVUT TURAN

1

1

1

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

5

25

Düşük Risk