Doküman No
EĞTFK.RA.0001
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Fakültemizdeki fiziki ve teknolojik alt yapının ihtiyaçlara cevap vermeme riski

81

Yüksek Risk

 

2

Lisans programlarını yeterli sayıda öğrencinin tercih etmemesi riski

45

Orta Risk

 

3

Araştırma geliştirmeye yönelik faaliyetlerin azalma riski

42

Orta Risk