Doküman No
EĞTFK.RA.0002
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Araştırma geliştirmeye yönelik faaliyetlerin azalma riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

NAGİHAN YILDIRIM

9

6

54

Orta Risk

2

TUĞRUL KAR

9

6

54

Orta Risk

3

YİĞİT EMRAH TURGUT

9

6

54

Orta Risk

4

DEMET SANCI UZUN

9

6

54

Orta Risk

5

YILMAZ GEÇİT

8

6

48

Orta Risk

6

HASAN AVCI

0

6

0

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

6

42

Orta Risk

Risk:

Fakültemizdeki fiziki ve teknolojik alt yapının ihtiyaçlara cevap vermeme riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

TUĞRUL KAR

10

10

100

Yüksek Risk

2

YİĞİT EMRAH TURGUT

10

10

100

Yüksek Risk

3

HASAN AVCI

9

9

81

Yüksek Risk

4

YILMAZ GEÇİT

9

9

81

Yüksek Risk

5

NAGİHAN YILDIRIM

7

9

63

Orta Risk

6

DEMET SANCI UZUN

7

9

63

Orta Risk

Ortalama Puan

9

9

81

Yüksek Risk

Risk:

Lisans programlarını yeterli sayıda öğrencinin tercih etmemesi  riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HASAN AVCI

9

6

54

Orta Risk

2

TUĞRUL KAR

9

5

45

Orta Risk

3

YILMAZ GEÇİT

9

5

45

Orta Risk

4

NAZİHAN URSAVAŞ

9

5

45

Orta Risk

5

YİĞİT EMRAH TURGUT

9

5

45

Orta Risk

6

DEMET SANCI UZUN

9

5

45

Orta Risk

7

NAGİHAN YILDIRIM

9

5

45

Orta Risk

Ortalama Puan

9

5

45

Orta Risk