Doküman No
TIPF.RA.0001
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Öğrenci Fiziki Mekan yetersizliği riski.

81

Yüksek Risk

 

2

Binalarda temel güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmaması riski.

81

Yüksek Risk

 

3

Eğitim-öğretim için gerekli eksiklerin giderilememesi riski.

81

Yüksek Risk

 

4

Bazı Anabilim Dallarında eğitimin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek sayıda öğretim üyesinin olmaması riski.

81

Yüksek Risk

 

5

Öğrenci bilgi sisteminin olmaması riski.

81

Yüksek Risk