Döküman No
TIPF.RA.0003
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

TIPF

Faaliyet Giderleri

Öğrenci Bilgi Sisteminin aktif kullanıma açılması.

Öğrenci bilgi sisteminin olmaması riski.

--------------------------

-Öğrencilerin devamsızlık, not, transkript gibi işlerinin manuel olarak yürütülmesi sonucunda hata ihtimalinin artması ve süreçlerin uzaması.

-Bilgi İşlem Daire Başkanlı'ndan yeterli derece yardım alınamaması.

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Fakültemizd e dersler yıllık, Üniversite genelinde de dönemlik olduğundan, Ders işlemleri, Not işlemleri, ÖBS ile uyum sağlamama kta olduğundan, ilgili düzenlemel erin, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığın ca tamamlanm ası.

8

8

81

Yeni

 

----------------------------

9(TIP FAKÜLTESİ)

1.1.2019

TIPF

 

 

 

 

2

TIPF

Faaliyet Giderleri

Öğrenci kontenjanın 80 öğrenciye düşürülmesi .

Fiziki mekanın kontenjana uygun hale getirilmesi

Öğrenci Fiziki Mekan yetersizliği riski.

--------------------------

YÖK tarafından istenilenden fazla kontenjan verilmesi.

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Rektörlükçe, kontenjanlar ın mevcut kapasitemiz e (90 Kişi) düşürülmesi hususunda YÖK'e bilgi verilmesi

2-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığın ca kapasiteyi, YÖK tarafından belirlenen kontenjana (110) uygun hale getirilmesi

9

9

81

Yeni

 

----------------------------

9(TIP FAKÜLTESİ)

1.1.2019

TIPF

Rektörlükçe, kontenjan düşürülmesi hususunda YÖK'e bilgi vermek.

Veya , kapasiteyi mevcut kontenjana uygun hale getirmek.

 

 

 

 

 

3

TIPF

Faaliyet Giderleri

Amfi ve dersliklerde projeksiyon, perde ve klima eksikliklerini n giderilmesi.

Eğitim-öğretim için gerekli eksiklerin giderilememesi riski.

--------------------------

Amfi ve dersliklerde projeksiyon, perde ve klima olmaması

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığın ca, asansör tamirlerinin yaptırılması,

2- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığın ca,  Derslik ve Seminer Salonlarınd a eksik olan Projeksiyon cihazlarının temin edilmesi

9

8

81

Yeni

 

----------------------------

9(TIP FAKÜLTESİ)

1.1.2019

TIPF

Eğitim - Öğretimin sağlıklı yapılabilmes i için ilgili daire başkanlıklar ınca eksik ve tamiri gereken projeksiyon, perde ve klima asansör gibi cihazların eksikliklerini n giderilmesi.

 

 

 

 

 

4

TIPF

Faaliyet Giderleri

 

Bazı Anabilim Dallarında eğitimin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek sayıda öğretim üyesinin olmaması riski.

--------------------------

-Farmakoloji, Anatomi, Kadın Doğum, Tıp Eğitimi, Plastik Cerrahi, Dahiliye ve Pediatri için kritik yan dallar.

-Açılan kadroya başvuru olmaması, kadro açılmaması.

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Eğitim- Öğretimin aksamamas ı ve Poliklinik işlerinin düzenli yürütülebilm esi için, belirli Anabilim Dallarında , Öğretim Üyesi kadro ihtiyacının Personel Daire Başkanlığın ca karşılanmas ı.

9

9

81

Yeni

 

----------------------------

9(TIP FAKÜLTESİ)

1.1.2019

TIPF

- Farmakoloji, Anatomi, Kadın Doğum, Tıp Eğitimi, Plastik Cerrahi, Dahiliye ve Pediatri için kritik yan dallar itibarıyle, Ders yükünü karşılayabile cek eleman alımının Personel Daire başkanlığın ca sağlanması.

 

 

 

 

 

5

TIPF

Faaliyet Giderleri

-Yangın söndürme sisteminin çalışır hale getirilmeli.

-Alarm sisteminin çalışır hale getirilmeli.

- Asansörleri n çalışır hale getirilmeli.

-Güvenlik görevlisi sayısının artırılması

-Güvenlik kamera sisteminin çalışır hale getirilmelisi.

Binalarda temel güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmaması riski.

--------------------------

-Yangın söndürme sistemi arızalı

-Alarm sistemi çalışmıyor

-Asansörler çalışmıyor

-Yeterli sayıda güvenlik görevlisi olmaması

-Güvenlik kamera sisteminin çalışmaması

Devretmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığın ca, Fakültemiz Yangın Söndürme - Kamera Sistemi - Alarm Sisteminin aktifleştirilm esi.

2-Gece güvenliğin aksamamas ı için, İdari Mali İşler Daire Başkanlığın ca ek bir Güvenlik Görevlisi tahsis edilmesi.

8

8

81

Yeni

 

----------------------------

9(TIP FAKÜLTESİ)

1.1.2019

TIPF

Rektörlük Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığın ca, Fakültemiz Yangın Söndürme - Kamera Sistemi - Alarm Sisteminin aktifleştirilm esi ve  İdari ve Mali İşler Daire başkanlığın ca da, ek Güvenlik Görevlisi elemanı tahsis edilmesi.