Doküman No
TIPF.RA.0002
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Ar-Ge çalışmalarından beklenen faydanın sağlanamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

İBRAHİM AVCI

10

10

100

Yüksek Risk

2

MEDENİ ARPA

10

9

90

Yüksek Risk

3

AYŞEGÜL ÇOPUR ÇİÇEK

9

9

81

Yüksek Risk

4

SİNAN SARAL

7

7

49

Orta Risk

5

VEDAT UYKAN

6

7

42

Orta Risk

6

GÜLNAME FINDIK GÜVENDİ

6

6

36

Orta Risk

7

ŞENAY ÇAKIROĞLU

5

5

25

Düşük Risk

8

TOLGA MERCANTEPE

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

Risk:

Bazı Anabilim Dallarında eğitimin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek sayıda öğretim üyesinin olmaması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

UĞUR KOSTAKOĞLU

10

10

100

Yüksek Risk

2

MEDENİ ARPA

10

10

100

Yüksek Risk

3

ELİF ERGÜL

9

10

90

Yüksek Risk

4

GÜLNAME FINDIK GÜVENDİ

9

9

81

Yüksek Risk

5

SİNAN SARAL

9

9

81

Yüksek Risk

6

AYŞE ERTÜRK

9

9

81

Yüksek Risk

7

AYŞEGÜL ÇOPUR ÇİÇEK

9

9

81

Yüksek Risk

8

VEDAT UYKAN

8

9

72

Yüksek Risk

9

YAVUZ SULTAN CERRAH

9

8

72

Yüksek Risk

10

TOLGA MERCANTEPE

8

8

64

Orta Risk

Ortalama Puan

9

9

81

Yüksek Risk

Risk:

Binalarda temel güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmaması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AYŞEGÜL ÇOPUR ÇİÇEK

10

10

100

Yüksek Risk

2

UĞUR KOSTAKOĞLU

10

10

100

Yüksek Risk

3

ELİF ERGÜL

9

10

90

Yüksek Risk

4

AYŞE ERTÜRK

9

9

81

Yüksek Risk

5

YAVUZ SULTAN CERRAH

9

9

81

Yüksek Risk

6

TOLGA MERCANTEPE

9

9

81

Yüksek Risk

7

VEDAT UYKAN

9

9

81

Yüksek Risk

8

GÜLNAME FINDIK GÜVENDİ

9

9

81

Yüksek Risk

9

MEDENİ ARPA

8

8

64

Orta Risk

10

SİNAN SARAL

8

8

64

Orta Risk

Ortalama Puan

9

9

81

Yüksek Risk

 

 

Risk:

Eğitim-öğretim için gerekli eksiklerin giderilememesi riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AYŞEGÜL ÇOPUR ÇİÇEK

10

10

100

Yüksek Risk

2

UĞUR KOSTAKOĞLU

10

10

100

Yüksek Risk

3

MEDENİ ARPA

10

9

90

Yüksek Risk

4

ELİF ERGÜL

9

10

90

Yüksek Risk

5

GÜLNAME FINDIK GÜVENDİ

9

9

81

Yüksek Risk

6

TOLGA MERCANTEPE

9

9

81

Yüksek Risk

7

AYŞE ERTÜRK

9

9

81

Yüksek Risk

8

YAVUZ SULTAN CERRAH

8

9

72

Yüksek Risk

9

VEDAT UYKAN

8

8

64

Orta Risk

10

SİNAN SARAL

8

8

64

Orta Risk

Ortalama Puan

9

9

81

Yüksek Risk

Risk:

Kurum dışından sağlanan hizmetlere yönelik memnuniyetin artırılamaması  riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AYŞEGÜL ÇOPUR ÇİÇEK

10

9

90

Yüksek Risk

2

MEDENİ ARPA

7

7

49

Orta Risk

3

VEDAT UYKAN

6

7

42

Orta Risk

4

SİNAN SARAL

6

6

36

Orta Risk

5

ŞENAY ÇAKIROĞLU

6

6

36

Orta Risk

6

İBRAHİM AVCI

4

8

32

Orta Risk

7

GÜLNAME FINDIK GÜVENDİ

2

2

4

Düşük Risk

8

TOLGA MERCANTEPE

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

6

30

Orta Risk

Risk:

Öğrenci bilgi sisteminin olmaması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

UĞUR KOSTAKOĞLU

10

10

100

Yüksek Risk

2

MEDENİ ARPA

10

9

90

Yüksek Risk

3

GÜLNAME FINDIK GÜVENDİ

9

9

81

Yüksek Risk

4

AYŞE ERTÜRK

9

9

81

Yüksek Risk

5

ELİF ERGÜL

9

9

81

Yüksek Risk

6

YAVUZ SULTAN CERRAH

9

9

81

Yüksek Risk

7

TOLGA MERCANTEPE

9

9

81

Yüksek Risk

8

AYŞEGÜL ÇOPUR ÇİÇEK

8

10

80

Yüksek Risk

9

SİNAN SARAL

7

7

49

Orta Risk

10

VEDAT UYKAN

7

7

49

Orta Risk

Ortalama Puan

9

9

81

Yüksek Risk

             
 

 

Risk:

Öğrenci Fiziki Mekan yetersizliği riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AYŞE ERTÜRK

10

10

100

Yüksek Risk

2

UĞUR KOSTAKOĞLU

10

10

100

Yüksek Risk

3

MEDENİ ARPA

10

10

100

Yüksek Risk

4

AYŞEGÜL ÇOPUR ÇİÇEK

9

10

90

Yüksek Risk

5

ELİF ERGÜL

9

10

90

Yüksek Risk

6

GÜLNAME FINDIK GÜVENDİ

9

9

81

Yüksek Risk

7

YAVUZ SULTAN CERRAH

9

9

81

Yüksek Risk

8

SİNAN SARAL

9

9

81

Yüksek Risk

9

VEDAT UYKAN

9

9

81

Yüksek Risk

10

TOLGA MERCANTEPE

9

8

72

Yüksek Risk

Ortalama Puan

9

9

81

Yüksek Risk

Risk:

Öğrenci olmaması ve öğretim elemanı bulunamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AYŞEGÜL ÇOPUR ÇİÇEK

9

10

90

Yüksek Risk

2

MEDENİ ARPA

8

8

64

Orta Risk

3

SİNAN SARAL

8

8

64

Orta Risk

4

GÜLNAME FINDIK GÜVENDİ

8

8

64

Orta Risk

5

VEDAT UYKAN

7

7

49

Orta Risk

6

İBRAHİM AVCI

10

2

20

Düşük Risk

7

TOLGA MERCANTEPE

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

6

42

Orta Risk

Risk:

Öğrencilerin program yeterliliklerine sahip olmadan mezun olması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

İBRAHİM AVCI

10

9

90

Yüksek Risk

2

MEDENİ ARPA

9

9

81

Yüksek Risk

3

AYŞEGÜL ÇOPUR ÇİÇEK

9

8

72

Yüksek Risk

4

SİNAN SARAL

8

8

64

Orta Risk

5

GÜLNAME FINDIK GÜVENDİ

7

7

49

Orta Risk

6

VEDAT UYKAN

6

6

36

Orta Risk

7

TOLGA MERCANTEPE

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

Risk:

Öğretim elemanlarının yeterli özeni göstermemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AYŞEGÜL ÇOPUR ÇİÇEK

10

10

100

Yüksek Risk

2

İBRAHİM AVCI

10

8

80

Yüksek Risk

3

MEDENİ ARPA

9

8

72

Yüksek Risk

4

VEDAT UYKAN

7

8

56

Orta Risk

5

SİNAN SARAL

6

6

36

Orta Risk

6

GÜLNAME FINDIK GÜVENDİ

4

3

12

Düşük Risk

7

TOLGA MERCANTEPE

2

2

4

Düşük Risk

8

ŞENAY ÇAKIROĞLU

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

6

36

Orta Risk

             
 

 

Risk:

Programların öğrenci merkezli öğrenmeyi sağlayacak şekilde olmaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

İBRAHİM AVCI

10

9

90

Yüksek Risk

2

AYŞEGÜL ÇOPUR ÇİÇEK

9

9

81

Yüksek Risk

3

MEDENİ ARPA

8

8

64

Orta Risk

4

GÜLNAME FINDIK GÜVENDİ

7

8

56

Orta Risk

5

VEDAT UYKAN

7

8

56

Orta Risk

6

SİNAN SARAL

7

7

49

Orta Risk

7

TOLGA MERCANTEPE

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

Risk:

Tetkiklerin etkin olarak yapılamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AYŞEGÜL ÇOPUR ÇİÇEK

10

9

90

Yüksek Risk

2

VEDAT UYKAN

7

7

49

Orta Risk

3

SİNAN SARAL

6

6

36

Orta Risk

4

MEDENİ ARPA

7

5

35

Orta Risk

5

İBRAHİM AVCI

7

4

28

Orta Risk

6

ŞENAY ÇAKIROĞLU

4

4

16

Düşük Risk

7

GÜLNAME FINDIK GÜVENDİ

2

3

6

Düşük Risk

8

TOLGA MERCANTEPE

1

1

1

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

5

30

Orta Risk

Risk:

Yönetim ve personelin süreci sahiplenmemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

İBRAHİM AVCI

9

8

72

Yüksek Risk

2

AYŞEGÜL ÇOPUR ÇİÇEK

8

9

72

Yüksek Risk

3

VEDAT UYKAN

7

8

56

Orta Risk

4

SİNAN SARAL

7

7

49

Orta Risk

5

MEDENİ ARPA

7

6

42

Orta Risk

6

GÜLNAME FINDIK GÜVENDİ

6

6

36

Orta Risk

7

ŞENAY ÇAKIROĞLU

2

2

4

Düşük Risk

8

TOLGA MERCANTEPE

1

1

1

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

6

36

Orta Risk