Doküman No
İİBF.RA.0001
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Asansörlerin can güvenliği tehlikesi oluşturacak şekilde sık sık arızalara maruz kalması riski

56

Orta Risk

 

2

İstenilen müfredatın öğrenciye verilmesi konusunda zorlukların yaşanması riski.

42

Orta Risk

 

3

Başarılı ve Çalışan eleman motivasyonunun olumsuz etkilenmesi riski

42

Orta Risk

 

4

Toplumun ihtiyaç ve isteklerine beklenen düzeyde cevap verecek gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması riski

42

Orta Risk

 

5

YÖK tarafından her yıl üniversitelere verilecek olan karne notunun araştırma-geliştirme, proje ve yayın alanları ile ilgili değerlendirmenin Fakültemiz açısından olumsuz bir puanlama ile sonuçlanması riski

42

Orta Risk

 

6

Güvenlik zaafiyeti ve hırsızlık olayının yaşanması riski

36

Orta Risk

 

7

Sağlık ve derse konsantrasyon riski

36

Orta Risk

 

8

Elektrik çarpması sonucu yaralanma ve ölüm riski

35

Orta Risk

 

9

Oluşan arızalar sonucunda kazaya maruz kalınması, yaralanma ve arızanın daha da büyümesi riski

35

Orta Risk

 

10

Odalarda bulundurulan elektrikli aletlerin çalıştırılması sonucu oluşabilecek yangın riski

35

Orta Risk

 

11

Önümüzdeki yıllarda Fakültemize ait bazı bölümlerin kapanma riski

30

Orta Risk

 

12

Öğrenci ve velilerin Fakülteye olan güvenlerinin azalması riski

25

Düşük Risk

 

 

 

13

Tehlike sırasında yetkili mercilere ulaşılmaması riski

24

Düşük Risk

 

14

Sınavların aksaması riski

18

Düşük Risk