Doküman No
İİBF.RA.0002
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Asansörlerin can güvenliği tehlikesi oluşturacak şekilde sık sık arızalara maruz kalması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

İBRAHİM AVCI

10

10

100

Yüksek Risk

2

ALAATTİN KIZILTAN

9

10

90

Yüksek Risk

3

HÜSREV TABAK

7

9

63

Orta Risk

4

OĞUZHAN SUNGUR

5

10

50

Orta Risk

5

ABDULLAH NARALAN

7

7

49

Orta Risk

6

CENGİZ YANIKLAR

3

2

6

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

8

56

Orta Risk

Risk:

Başarılı ve Çalışan eleman motivasyonunun olumsuz etkilenmesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HÜSREV TABAK

10

10

100

Yüksek Risk

2

İBRAHİM AVCI

10

6

60

Orta Risk

3

OĞUZHAN SUNGUR

8

7

56

Orta Risk

4

ABDULLAH NARALAN

8

6

48

Orta Risk

5

ALAATTİN KIZILTAN

6

6

36

Orta Risk

6

CENGİZ YANIKLAR

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

6

42

Orta Risk

Risk:

Elektrik çarpması sonucu yaralanma ve ölüm riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HÜSREV TABAK

10

9

90

Yüksek Risk

2

İBRAHİM AVCI

9

8

72

Yüksek Risk

3

ALAATTİN KIZILTAN

6

5

30

Orta Risk

4

OĞUZHAN SUNGUR

6

4

24

Düşük Risk

5

ABDULLAH NARALAN

7

2

14

Düşük Risk

6

CENGİZ YANIKLAR

3

1

3

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

5

35

Orta Risk

Risk:

Güvenlik zaafiyeti ve hırsızlık olayının yaşanması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

İBRAHİM AVCI

9

10

90

Yüksek Risk

2

ALAATTİN KIZILTAN

9

9

81

Yüksek Risk

3

OĞUZHAN SUNGUR

4

8

32

Orta Risk

4

HÜSREV TABAK

8

3

24

Düşük Risk

5

ABDULLAH NARALAN

5

2

10

Düşük Risk

6

CENGİZ YANIKLAR

1

1

1

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

6

36

Orta Risk

 

 

Risk:

İstenilen müfredatın öğrenciye verilmesi konusunda zorlukların yaşanması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HÜSREV TABAK

9

9

81

Yüksek Risk

2

İBRAHİM AVCI

10

6

60

Orta Risk

3

ALAATTİN KIZILTAN

6

8

48

Orta Risk

4

OĞUZHAN SUNGUR

6

7

42

Orta Risk

5

ABDULLAH NARALAN

7

3

21

Düşük Risk

6

CENGİZ YANIKLAR

2

1

2

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

6

42

Orta Risk

Risk:

Odalarda bulundurulan elektrikli aletlerin çalıştırılması sonucu oluşabilecek yangın riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

OĞUZHAN SUNGUR

6

9

54

Orta Risk

2

İBRAHİM AVCI

10

5

50

Orta Risk

3

ALAATTİN KIZILTAN

8

6

48

Orta Risk

4

HÜSREV TABAK

6

6

36

Orta Risk

5

ABDULLAH NARALAN

7

3

21

Düşük Risk

6

CENGİZ YANIKLAR

3

1

3

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

5

35

Orta Risk

Risk:

Oluşan arızalar sonucunda kazaya maruz kalınması, yaralanma ve arızanın daha da büyümesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

İBRAHİM AVCI

9

9

81

Yüksek Risk

2

HÜSREV TABAK

8

9

72

Yüksek Risk

3

OĞUZHAN SUNGUR

5

7

35

Orta Risk

4

ALAATTİN KIZILTAN

8

4

32

Orta Risk

5

ABDULLAH NARALAN

7

2

14

Düşük Risk

6

CENGİZ YANIKLAR

2

1

2

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

5

35

Orta Risk

Risk:

Öğrenci ve velilerin Fakülteye olan güvenlerinin azalması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HÜSREV TABAK

7

7

49

Orta Risk

2

OĞUZHAN SUNGUR

6

7

42

Orta Risk

3

İBRAHİM AVCI

6

6

36

Orta Risk

4

ABDULLAH NARALAN

5

4

20

Düşük Risk

5

ALAATTİN KIZILTAN

5

3

15

Düşük Risk

6

CENGİZ YANIKLAR

3

1

3

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

5

25

Düşük Risk

             
 

 

Risk:

Önümüzdeki yıllarda Fakültemize ait bazı bölümlerin kapanma riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HÜSREV TABAK

8

8

64

Orta Risk

2

OĞUZHAN SUNGUR

6

8

48

Orta Risk

3

İBRAHİM AVCI

8

5

40

Orta Risk

4

ALAATTİN KIZILTAN

5

4

20

Düşük Risk

5

ABDULLAH NARALAN

5

3

15

Düşük Risk

6

CENGİZ YANIKLAR

1

1

1

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

5

30

Orta Risk

Risk:

Sağlık ve derse konsantrasyon riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ALAATTİN KIZILTAN

8

9

72

Yüksek Risk

2

İBRAHİM AVCI

8

8

64

Orta Risk

3

HÜSREV TABAK

8

7

56

Orta Risk

4

OĞUZHAN SUNGUR

7

7

49

Orta Risk

5

ABDULLAH NARALAN

4

2

8

Düşük Risk

6

CENGİZ YANIKLAR

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

6

36

Orta Risk

Risk:

Sınavların aksaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ABDULLAH NARALAN

8

5

40

Orta Risk

2

İBRAHİM AVCI

6

6

36

Orta Risk

3

OĞUZHAN SUNGUR

7

4

28

Orta Risk

4

ALAATTİN KIZILTAN

6

2

12

Düşük Risk

5

HÜSREV TABAK

8

1

8

Düşük Risk

6

CENGİZ YANIKLAR

1

1

1

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

3

18

Düşük Risk

Risk:

Tehlike sırasında yetkili mercilere ulaşılmaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HÜSREV TABAK

9

8

72

Yüksek Risk

2

OĞUZHAN SUNGUR

6

8

48

Orta Risk

3

ALAATTİN KIZILTAN

7

4

28

Orta Risk

4

İBRAHİM AVCI

4

4

16

Düşük Risk

5

ABDULLAH NARALAN

8

1

8

Düşük Risk

6

CENGİZ YANIKLAR

3

1

3

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

4

24

Düşük Risk

             
 

 

Risk:

Toplumun ihtiyaç ve isteklerine beklenen düzeyde cevap verecek gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HÜSREV TABAK

10

9

90

Yüksek Risk

2

İBRAHİM AVCI

9

8

72

Yüksek Risk

3

OĞUZHAN SUNGUR

7

7

49

Orta Risk

4

ALAATTİN KIZILTAN

7

5

35

Orta Risk

5

ABDULLAH NARALAN

5

4

20

Düşük Risk

6

CENGİZ YANIKLAR

1

1

1

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

6

42

Orta Risk

Risk:

YÖK tarafından her yıl üniversitelere verilecek olan karne notunun araştırma-geliştirme, proje ve yayın alanları ile ilgili değerlendirmenin Fakültemiz açısından olumsuz bir puanlama ile sonuçlanması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

İBRAHİM AVCI

8

8

64

Orta Risk

2

HÜSREV TABAK

7

9

63

Orta Risk

3

OĞUZHAN SUNGUR

6

9

54

Orta Risk

4

ABDULLAH NARALAN

7

6

42

Orta Risk

5

ALAATTİN KIZILTAN

4

5

20

Düşük Risk

6

CENGİZ YANIKLAR

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

7

42

Orta Risk