Döküman No
DHF.RA.0001
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonnu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Artan Öğrenci, Hekim ve hasta sayısına göre mevcut imkanların yetersiz kalması riski

54

Orta Risk

 

2

Sıralaması yüksek öğrencilerin yerleşme riski

42

Orta Risk

 

3

Laboratuvar ve kliniklerde yeterli maddi-iş gücü ve donanım desteğinin yapılamaması, iyileştirme ve sürekliliğinin sağlanamaması riski

40

Orta Risk

 

4

Ağız ve diş sağlığı alanında toplumsal sorunlara yeterince çözüm üretememek riski

36

Orta Risk

 

5

Nitelikli öğrenci ve uzman diş hekimleri yetiştirilememesi riski

36

Orta Risk

 

6

İdari açıdan sürekliliğin sağlanabilmesi için nitelikli personel sayısının artırılamaması riski

32

Orta Risk

 

7

Araştırma geliştirme faaliyetlerinin azalması riski

28

Orta Risk