Doküman No
DHF.RA.0002
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Ağız ve diş sağlığı alanında toplumsal sorunlara yeterince çözüm üretememek riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

OĞUZ KÖSE

7

8

56

Orta Risk

2

İPEK ARSLAN

5

6

30

Orta Risk

3

ZEYNEP YEŞİL DUYMUŞ

9

3

27

Orta Risk

4

HAKAN YÜKSEL

4

5

20

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

6

36

Orta Risk

Risk:

Araştırma geliştirme faaliyetlerinin azalması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

OĞUZ KÖSE

7

6

42

Orta Risk

2

İPEK ARSLAN

6

6

36

Orta Risk

3

ZEYNEP YEŞİL DUYMUŞ

10

3

30

Orta Risk

4

HAKAN YÜKSEL

5

2

10

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

4

28

Orta Risk

Risk:

Artan Öğrenci, Hekim ve hasta sayısına göre mevcut imkanların yetersiz kalması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HAKAN YÜKSEL

10

10

100

Yüksek Risk

2

İPEK ARSLAN

9

8

72

Yüksek Risk

3

OĞUZ KÖSE

7

5

35

Orta Risk

4

ZEYNEP YEŞİL DUYMUŞ

10

1

10

Düşük Risk

Ortalama Puan

9

6

54

Orta Risk

Risk:

İdari açıdan sürekliliğin sağlanabilmesi için nitelikli personel sayısının artırılamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

OĞUZ KÖSE

8

8

64

Orta Risk

2

ZEYNEP YEŞİL DUYMUŞ

10

5

50

Orta Risk

3

İPEK ARSLAN

7

3

21

Düşük Risk

4

HAKAN YÜKSEL

8

1

8

Düşük Risk

Ortalama Puan

8

4

32

Orta Risk

Risk:

Laboratuvar ve kliniklerde yeterli maddi-iş gücü ve donanım desteğinin yapılamaması, iyileştirme ve sürekliliğinin sağlanamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

OĞUZ KÖSE

8

8

64

Orta Risk

2

İPEK ARSLAN

6

6

36

Orta Risk

3

ZEYNEP YEŞİL DUYMUŞ

10

3

30

Orta Risk

4

HAKAN YÜKSEL

9

2

18

Düşük Risk

Ortalama Puan

8

5

40

Orta Risk

 

 

Risk:

Nitelikli öğrenci ve uzman diş hekimleri yetiştirilememesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HAKAN YÜKSEL

6

8

48

Orta Risk

2

OĞUZ KÖSE

8

4

32

Orta Risk

3

ZEYNEP YEŞİL DUYMUŞ

10

3

30

Orta Risk

4

İPEK ARSLAN

10

2

20

Düşük Risk

Ortalama Puan

9

4

36

Orta Risk

Risk:

Sıralaması yüksek öğrencilerin yerleşme riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ZEYNEP YEŞİL DUYMUŞ

8

9

72

Yüksek Risk

2

OĞUZ KÖSE

8

8

64

Orta Risk

3

İPEK ARSLAN

6

6

36

Orta Risk

4

HAKAN YÜKSEL

6

2

12

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

6

42

Orta Risk