Döküman No
YDYO.RA.0001
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Maddi sıkıntı çeken öğrencilerin ders materyallerine ulaşmada sorun yaşaması riski

72

Yüksek Risk

 

2

Birimde eğitim gören hazırlık öğrencilerinin ders materyallerine ulaşmada sorun yaşaması riski

64

Orta Risk

 

3

Öğrencilerin konaklama yerinden okula ulaşım riski

56

Orta Risk

 

4

Birimde görevli öğretim elemanlarının mesleki gelişimleri için yeterli fırsat yaratılamaması riski

30

Orta Risk

 

5

Okulun ısıtma sisteminin arızalanması riski.

24

Düşük Risk