Döküman No
YDYO.RA.0002
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Ar-Ge çalışmalarından beklenen faydanın sağlanamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ERHAN SELAMET

6

6

36

Orta Risk

2

FATİH TÜTÜNCÜ

2

1

2

Düşük Risk

3

ERDEM TERZİ

1

1

1

Düşük Risk

4

MEHMET ÖZDEMİR

1

1

1

Düşük Risk

5

FATİH KILIÇ

1

1

1

Düşük Risk

Ortalama Puan

2

2

4

Düşük Risk

Risk:

Birimde eğitim gören hazırlık öğrencilerinin ders materyallerine ulaşmada sorun yaşaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ERHAN SELAMET

9

9

81

Yüksek Risk

2

MEHMET ÖZDEMİR

8

9

72

Yüksek Risk

3

FATİH KILIÇ

8

8

64

Orta Risk

4

ERDEM TERZİ

8

7

56

Orta Risk

5

FATİH TÜTÜNCÜ

8

6

48

Orta Risk

Ortalama Puan

8

8

64

Orta Risk

Risk:

Birimde görevli öğretim elemanlarının mesleki gelişimleri için yeterli fırsat yaratılamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ERHAN SELAMET

7

7

49

Orta Risk

2

FATİH KILIÇ

7

6

42

Orta Risk

3

FATİH TÜTÜNCÜ

6

6

36

Orta Risk

4

ERDEM TERZİ

7

5

35

Orta Risk

5

MEHMET ÖZDEMİR

3

3

9

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

5

30

Orta Risk

Risk:

Kurum dışından sağlanan hizmetlere yönelik memnuniyetin artırılamaması  riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ERHAN SELAMET

6

7

42

Orta Risk

2

FATİH KILIÇ

6

6

36

Orta Risk

3

ERDEM TERZİ

5

5

25

Düşük Risk

4

FATİH TÜTÜNCÜ

5

4

20

Düşük Risk

5

MEHMET ÖZDEMİR

3

3

9

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

5

25

Düşük Risk

Risk:

Maddi sıkıntı çeken öğrencilerin ders materyallerine ulaşmada sorun yaşaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

FATİH TÜTÜNCÜ

9

9

81

Yüksek Risk

2

ERHAN SELAMET

9

9

81

Yüksek Risk

3

MEHMET ÖZDEMİR

8

9

72

Yüksek Risk

4

ERDEM TERZİ

7

8

56

Orta Risk

5

FATİH KILIÇ

7

8

56

Orta Risk

Ortalama Puan

8

9

72

Yüksek Risk

 

 

Risk:

Okulun ısıtma sisteminin arızalanması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

FATİH TÜTÜNCÜ

5

5

25

Düşük Risk

2

ERHAN SELAMET

5

5

25

Düşük Risk

3

FATİH KILIÇ

6

3

18

Düşük Risk

4

ERDEM TERZİ

6

3

18

Düşük Risk

5

MEHMET ÖZDEMİR

8

2

16

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

4

24

Düşük Risk

Risk:

Öğrenci olmaması ve öğretim elemanı bulunamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ERHAN SELAMET

7

8

56

Orta Risk

2

FATİH KILIÇ

7

2

14

Düşük Risk

3

OZAN SELÇUK

10

1

10

Düşük Risk

4

SELİM ŞİMŞEK

9

1

9

Düşük Risk

5

ERDEM TERZİ

8

1

8

Düşük Risk

6

FATİH TÜTÜNCÜ

8

1

8

Düşük Risk

7

MEHMET ÖZDEMİR

2

3

6

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

2

14

Düşük Risk

Risk:

Öğrencilerin konaklama yerinden okula ulaşım riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ERHAN SELAMET

9

9

81

Yüksek Risk

2

FATİH TÜTÜNCÜ

8

8

64

Orta Risk

3

ERDEM TERZİ

7

7

49

Orta Risk

4

FATİH KILIÇ

7

7

49

Orta Risk

5

MEHMET ÖZDEMİR

9

5

45

Orta Risk

Ortalama Puan

8

7

56

Orta Risk

Risk:

Öğrencilerin program yeterliliklerine sahip olmadan mezun olması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ERHAN SELAMET

7

7

49

Orta Risk

2

MEHMET ÖZDEMİR

7

4

28

Orta Risk

3

FATİH TÜTÜNCÜ

8

2

16

Düşük Risk

4

ERDEM TERZİ

7

2

14

Düşük Risk

5

FATİH KILIÇ

7

1

7

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

3

21

Düşük Risk

Risk:

Öğretim elemanlarının yeterli özeni göstermemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ERHAN SELAMET

8

6

48

Orta Risk

2

ERDEM TERZİ

6

3

18

Düşük Risk

3

FATİH KILIÇ

7

2

14

Düşük Risk

4

MEHMET ÖZDEMİR

7

2

14

Düşük Risk

5

FATİH TÜTÜNCÜ

6

2

12

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

3

21

Düşük Risk

             
 

 

Risk:

Programların öğrenci merkezli öğrenmeyi sağlayacak şekilde olmaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ERHAN SELAMET

6

5

30

Orta Risk

2

FATİH KILIÇ

8

3

24

Düşük Risk

3

ERDEM TERZİ

8

2

16

Düşük Risk

4

MEHMET ÖZDEMİR

7

2

14

Düşük Risk

5

FATİH TÜTÜNCÜ

7

1

7

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

3

21

Düşük Risk

Risk:

Tetkiklerin etkin olarak yapılamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

SELİM ŞİMŞEK

6

3

18

Düşük Risk

2

OZAN SELÇUK

6

2

12

Düşük Risk

3

MEHMET ÖZDEMİR

6

2

12

Düşük Risk

4

ERDEM TERZİ

5

2

10

Düşük Risk

5

FATİH KILIÇ

5

2

10

Düşük Risk

6

ERHAN SELAMET

2

2

4

Düşük Risk

7

FATİH TÜTÜNCÜ

4

1

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

2

10

Düşük Risk

Risk:

Yönetim ve personelin süreci sahiplenmemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ERHAN SELAMET

9

9

81

Yüksek Risk

2

OZAN SELÇUK

8

3

24

Düşük Risk

3

FATİH KILIÇ

6

3

18

Düşük Risk

4

SELİM ŞİMŞEK

8

2

16

Düşük Risk

5

ERDEM TERZİ

7

2

14

Düşük Risk

6

FATİH TÜTÜNCÜ

8

1

8

Düşük Risk

7

MEHMET ÖZDEMİR

5

1

5

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

3

21

Düşük Risk