Döküman No
YDYO.RA.0003
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

1

YDYO

Faaliyet Giderleri

Öğrencinin ulaşımını kolaylaştırm ak ve aksamaları ortadan kaldırmak.

Öğrencilerin konaklama yerinden okula ulaşım riski

--------------------------

1-İlçemizde Yurt Bulunmayışı

2-Öğrenci Servisinin bulunmaması

3-Toplu Taşımanın aksaması

Kontrol Etmek

---------------

1-Toplu taşıma yönetimiyle öğrencilerin ulaşım saatleri hakkında bilgilendirile cek.

2-Toplu taşımada aksama meydana gelmesi halinde gecikmeksiz in gerekli yasal işlemler başlatılacak.

9

9

81

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

YDYO

İSO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk

defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek

ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

2

YDYO

Faaliyet Giderleri

Isıtıcı cihazlarının bakımlarının zamanında yapılması ve kullanıma hazır halde bulundurma k

Okulun ısıtma sisteminin arızalanması riski.

--------------------------

Isıtma sisteminin alternatifinin olmaması, yakıt kontrolünün yapılmaması, ısıtıcı cihazların bakımlarının zamanında yapılmaması.

Kabul Etmek

---------------

1-Isınma sistemi düzenli aralıklarla kontrol edilerek her zaman hazır ve kullanılabilir olması sağlanacak.

2-Isınma sisteminin yakıt kontrolleri sürekli yapılarak varsa yakıt eksikliğinin giderilmesi sağlanacak.

2

6

12

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

YDYO

İSO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk

defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek

ve üst yönetime raporlanaca ktır.