Doküman No
SGDB.RA.0001
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Personelin iş tatminsizliği ve kurumsal aidiyet eksikliğinin giderilememesi  riski

48

Orta Risk

 

2

Süreli evrakların başkanlığımıza zamanında teslim edilmemesi riski

36

Orta Risk

 

3

Mali süreçlerin takip edildiği otomasyon sistemlerinde değişiklikler yapılması riski

32

Orta Risk