Doküman No
SGDB.RA.0002
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Ar-Ge çalışmalarından beklenen faydanın sağlanamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

LEVENT ÖZGÜMÜŞ

9

9

81

Yüksek Risk

2

BURAK ŞIKPOLAT

7

8

56

Orta Risk

3

BİLGİYE GÜNDOĞAN

8

6

48

Orta Risk

4

MUHSİN İNCE

6

6

36

Orta Risk

5

MUHAMMED OKUMUŞ

7

5

35

Orta Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

Risk:

Bölgemizdeki su ürünleri ve balıkçılığın geliştirilmesine yönelik Ar-ge projelerinin gerçekleştirilememesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MUHSİN İNCE

8

8

64

Orta Risk

2

MUHAMMED OKUMUŞ

7

8

56

Orta Risk

3

BURAK ŞIKPOLAT

8

6

48

Orta Risk

4

LEVENT ÖZGÜMÜŞ

8

4

32

Orta Risk

5

BİLGİYE GÜNDOĞAN

6

5

30

Orta Risk

Ortalama Puan

7

6

42

Orta Risk

Risk:

Bütçede yeterli ödeneğin ayrılamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MUHSİN İNCE

10

6

60

Orta Risk

2

LEVENT ÖZGÜMÜŞ

8

5

40

Orta Risk

3

BİLGİYE GÜNDOĞAN

6

5

30

Orta Risk

4

BURAK ŞIKPOLAT

9

3

27

Orta Risk

5

MUHAMMED OKUMUŞ

9

3

27

Orta Risk

Ortalama Puan

8

4

32

Orta Risk

Risk:

Çay sektörü ile ilgili ar-ge faaliyetlerinin gerçekleştirilememesi  riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MUHSİN İNCE

8

8

64

Orta Risk

2

MUHAMMED OKUMUŞ

8

8

64

Orta Risk

3

BİLGİYE GÜNDOĞAN

8

7

56

Orta Risk

4

BURAK ŞIKPOLAT

8

6

48

Orta Risk

5

LEVENT ÖZGÜMÜŞ

10

4

40

Orta Risk

Ortalama Puan

8

7

56

Orta Risk

Risk:

Kurum dışından sağlanan hizmetlere yönelik memnuniyetin artırılamaması  riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MUHSİN İNCE

6

6

36

Orta Risk

2

BİLGİYE GÜNDOĞAN

6

5

30

Orta Risk

3

BURAK ŞIKPOLAT

6

5

30

Orta Risk

4

LEVENT ÖZGÜMÜŞ

5

3

15

Düşük Risk

5

MUHAMMED OKUMUŞ

4

3

12

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

4

20

Düşük Risk

 

 

Risk:

Mali süreçlerin takip edildiği otomasyon sistemlerinde değişiklikler yapılması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MUHAMMED OKUMUŞ

9

6

54

Orta Risk

2

BİLGİYE GÜNDOĞAN

8

6

48

Orta Risk

3

BURAK ŞIKPOLAT

9

3

27

Orta Risk

4

MUHSİN İNCE

8

3

24

Düşük Risk

5

LEVENT ÖZGÜMÜŞ

7

3

21

Düşük Risk

Ortalama Puan

8

4

32

Orta Risk

Risk:

Öğrenci olmaması ve öğretim elemanı bulunamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MUHSİN İNCE

8

8

64

Orta Risk

2

BİLGİYE GÜNDOĞAN

8

5

40

Orta Risk

3

BURAK ŞIKPOLAT

9

3

27

Orta Risk

4

MUHAMMED OKUMUŞ

9

3

27

Orta Risk

5

LEVENT ÖZGÜMÜŞ

10

1

10

Düşük Risk

Ortalama Puan

9

4

36

Orta Risk

Risk:

Öğrencilerin program yeterliliklerine sahip olmadan mezun olması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MUHAMMED OKUMUŞ

8

6

48

Orta Risk

2

BİLGİYE GÜNDOĞAN

8

6

48

Orta Risk

3

BURAK ŞIKPOLAT

7

6

42

Orta Risk

4

MUHSİN İNCE

9

4

36

Orta Risk

5

LEVENT ÖZGÜMÜŞ

6

6

36

Orta Risk

Ortalama Puan

8

6

48

Orta Risk

Risk:

Öğretim elemanlarının yeterli özeni göstermemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

BURAK ŞIKPOLAT

8

8

64

Orta Risk

2

LEVENT ÖZGÜMÜŞ

8

7

56

Orta Risk

3

MUHAMMED OKUMUŞ

10

5

50

Orta Risk

4

BİLGİYE GÜNDOĞAN

6

6

36

Orta Risk

5

MUHSİN İNCE

7

5

35

Orta Risk

Ortalama Puan

8

6

48

Orta Risk

Risk:

Paydaş katılım oranının yetersiz olması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MUHSİN İNCE

8

8

64

Orta Risk

2

BİLGİYE GÜNDOĞAN

7

7

49

Orta Risk

3

LEVENT ÖZGÜMÜŞ

8

6

48

Orta Risk

4

BURAK ŞIKPOLAT

6

4

24

Düşük Risk

5

MUHAMMED OKUMUŞ

6

4

24

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

6

42

Orta Risk

             
 

 

Risk:

Personelin iş tatminsizliği ve kurumsal aidiyet eksikliğinin giderilememesi  riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MUHSİN İNCE

8

8

64

Orta Risk

2

MUHAMMED OKUMUŞ

9

6

54

Orta Risk

3

LEVENT ÖZGÜMÜŞ

8

6

48

Orta Risk

4

BİLGİYE GÜNDOĞAN

8

6

48

Orta Risk

5

BURAK ŞIKPOLAT

8

6

48

Orta Risk

Ortalama Puan

8

6

48

Orta Risk

Risk:

Programların öğrenci merkezli öğrenmeyi sağlayacak şekilde olmaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

LEVENT ÖZGÜMÜŞ

8

6

48

Orta Risk

2

BURAK ŞIKPOLAT

7

6

42

Orta Risk

3

BİLGİYE GÜNDOĞAN

7

6

42

Orta Risk

4

MUHSİN İNCE

6

4

24

Düşük Risk

5

MUHAMMED OKUMUŞ

2

7

14

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

6

36

Orta Risk

Risk:

Sureli evrakların başkanlığımıza zamanında teslim edilmemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MUHAMMED OKUMUŞ

10

5

50

Orta Risk

2

BİLGİYE GÜNDOĞAN

8

5

40

Orta Risk

3

MUHSİN İNCE

10

3

30

Orta Risk

4

LEVENT ÖZGÜMÜŞ

9

3

27

Orta Risk

5

BURAK ŞIKPOLAT

8

3

24

Düşük Risk

Ortalama Puan

9

4

36

Orta Risk

Risk:

Tetkiklerin etkin olarak yapılamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

LEVENT ÖZGÜMÜŞ

8

8

64

Orta Risk

2

BİLGİYE GÜNDOĞAN

9

6

54

Orta Risk

3

MUHSİN İNCE

7

7

49

Orta Risk

4

BURAK ŞIKPOLAT

8

5

40

Orta Risk

5

MUHAMMED OKUMUŞ

6

5

30

Orta Risk

Ortalama Puan

8

6

48

Orta Risk

Risk:

Turizm sektörünün ihtiyacı olan uzmanlaşmış personellerin yetiştirilememesi ve bölgemizde yer alan turizm firmalarının eğitim ve sertifikalandırma çalışmalarının yapılamaması  riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MUHSİN İNCE

8

8

64

Orta Risk

2

BURAK ŞIKPOLAT

8

6

48

Orta Risk

3

LEVENT ÖZGÜMÜŞ

6

8

48

Orta Risk

4

MUHAMMED OKUMUŞ

9

5

45

Orta Risk

5

BİLGİYE GÜNDOĞAN

7

5

35

Orta Risk

Ortalama Puan

8

6

48

Orta Risk

             
 

 

Risk:

Verilerin yeterli ve doğru toplanamayıp etkin analiz edilememesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

BİLGİYE GÜNDOĞAN

8

6

48

Orta Risk

2

LEVENT ÖZGÜMÜŞ

8

6

48

Orta Risk

3

MUHSİN İNCE

8

5

40

Orta Risk

4

MUHAMMED OKUMUŞ

8

5

40

Orta Risk

5

BURAK ŞIKPOLAT

8

4

32

Orta Risk

Ortalama Puan

8

5

40

Orta Risk

Risk:

Yönetim ve personelin süreci sahiplenmemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

LEVENT ÖZGÜMÜŞ

9

8

72

Yüksek Risk

2

BİLGİYE GÜNDOĞAN

9

7

63

Orta Risk

3

BURAK ŞIKPOLAT

7

5

35

Orta Risk

4

MUHSİN İNCE

8

4

32

Orta Risk

5

MUHAMMED OKUMUŞ

8

4

32

Orta Risk

Ortalama Puan

8

6

48

Orta Risk