Doküman No
ADMYO.RA.0001
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

1

Paydaşlar arasında güçlü işbirlikleri kuramama riski

28

Orta Risk

2

Staj işlemlerinin zamanında yapılmaması riski

24

Düşük Risk

3

Arşiv hizmetlerinin yerine getirilememesi riski

15

Düşük Risk