Doküman No
ADMYO.RA.0002
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

Risk:

Arşiv hizmetlerinin yerine getirilememesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

TOLGAHAN ŞAFAK

6

5

30

Orta Risk

2

SÜLEYMAN KANDEMİR

6

5

30

Orta Risk

3

FATİMA KANDEMİR ERGÜN

5

3

15

Düşük Risk

4

RECEP YEREBAKAN

5

3

15

Düşük Risk

5

HASAN ÖRÜCÜ

5

1

5

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

3

15

Düşük Risk

Risk:

Paydaşlar arasında güçlü işbirlikleri kuramama riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

FATİMA KANDEMİR ERGÜN

9

4

36

Orta Risk

2

RECEP YEREBAKAN

9

4

36

Orta Risk

3

SÜLEYMAN KANDEMİR

5

5

25

Düşük Risk

4

HASAN ÖRÜCÜ

8

2

16

Düşük Risk

5

TOLGAHAN ŞAFAK

4

4

16

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

4

28

Orta Risk

Risk:

Staj işlemlerinin zamanında yapılmaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

SÜLEYMAN KANDEMİR

8

5

40

Orta Risk

2

TOLGAHAN ŞAFAK

7

4

28

Orta Risk

3

FATİMA KANDEMİR ERGÜN

8

2

16

Düşük Risk

4

RECEP YEREBAKAN

8

2

16

Düşük Risk

5

HASAN ÖRÜCÜ

10

1

10

Düşük Risk

Ortalama Puan

8

3

24

Düşük Risk