Doküman No
TBMYO.RA.0001
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Zamansız elektrik kesintileri riski

72

Yüksek Risk

 

2

D Blok eğitim binasının yapısal sorunlarının giderilememesi riski

72

Yüksek Risk

 

3

Yeni fiziki alanların hizmete alınmasına karşın, buna paralel olarak yeterli yardımcı hizmetler personelinin istihdam edilememesi riski.

64

Orta Risk