Doküman No
TBMYO.RA.0003
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

TBMY O

Faaliyet Giderleri

Tüm Birim Enerji Sisteminin Jeneratör ve UPS Sistemine bağlanarak, mevcut UPS Sisteminin bakımlarının yaptırılması.

Zamansız elektrik kesintileri riski

--------------------------

1-Şebeke arızaları

Devretmek

---------------

 

Yönlendirici Kontroller: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ile gereken periyodik kontrol işlemleri için talepte bulunacak.

9

8

72

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

TBMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

2

TBMY O

Faaliyet Giderleri

Yapı İşleri Daire Başkanlığın ca, D Blok Eğitim Binasının Su Kanalları, Derinaj ve Akar Bakımlarını n yaptırılması ve periyodik olarak sürekli kontrolünün sağlanması.

D Blok eğitim binasının yapısal sorunlarının giderilememesi riski

--------------------------

1-Bina temelinin sürekli  yağış alan bir bölgede olmamız nedeni ile gerekli yapısal önlemler alınmadığından ötürü sürekli su alması.

Devretmek

---------------

 

Yönlendirici Kontroller: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığıyl a D Blok Eğitim Birimi hakkında gereken ihtiyaçların ve onarımların giderilmesi husunda taleplerde bulunulacak .

9

8

72

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

TBMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

3

TBMY O

Faaliyet Giderleri

Yeni fiziki alanların faaliyete alınmasına paralel olarak yardımcı hizmet personelinin istihdam edilebilmesi için çalışmak.

Yeni fiziki alanların hizmete alınmasına karşın, buna paralel olarak yeterli yardımcı hizmetler personelinin istihdam edilememesi riski.

--------------------------

1-Planlama eksikliği, Ekonomik Sebepler, Politikalar.

Devretmek

---------------

 

Yönlendirici Kontroller: Üniversitemi z Genel Sekreterliğin e gereken personel temini konusunda taleplerde bulunulacak .

8

8

64

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

TBMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.