Döküman No
TBMYO.RA.0002
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Ar-Ge çalışmalarından beklenen faydanın sağlanamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HASAN GÜLEK

7

7

49

Orta Risk

2

AHMET EMRE PİRİM

7

7

49

Orta Risk

3

HÜSEYİN TAN

3

5

15

Düşük Risk

4

KAAN KARAOĞLU

3

3

9

Düşük Risk

5

AHMET TAN

2

4

8

Düşük Risk

6

ADEM KALENDER

1

1

1

Düşük Risk

Ortalama Puan

4

5

20

Düşük Risk

Risk:

Bölgemizdeki su ürünleri ve balıkçılığın geliştirilmesine yönelik Ar-ge projelerinin gerçekleştirilememesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AHMET EMRE PİRİM

8

5

40

Orta Risk

2

HASAN GÜLEK

3

3

9

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

4

24

Düşük Risk

Risk:

Çay sektörü ile ilgili ar-ge faaliyetlerinin gerçekleştirilememesi  riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HASAN GÜLEK

3

3

9

Düşük Risk

Ortalama Puan

3

3

9

Düşük Risk

Risk:

D Blok eğitim binasının yapısal sorunlarının giderilememesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AHMET TAN

10

9

90

Yüksek Risk

2

KAAN KARAOĞLU

10

9

90

Yüksek Risk

3

ADEM KALENDER

10

9

90

Yüksek Risk

4

HÜSEYİN TAN

10

9

90

Yüksek Risk

5

HASAN GÜLEK

5

5

25

Düşük Risk

Ortalama Puan

9

8

72

Yüksek Risk

Risk:

Kurum dışından sağlanan hizmetlere yönelik memnuniyetin artırılamaması  riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AHMET EMRE PİRİM

9

6

54

Orta Risk

2

HASAN GÜLEK

8

3

24

Düşük Risk

3

AHMET TAN

4

3

12

Düşük Risk

4

HÜSEYİN TAN

2

5

10

Düşük Risk

5

ADEM KALENDER

3

3

9

Düşük Risk

6

KAAN KARAOĞLU

2

4

8

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

4

20

Düşük Risk

 

 

Risk:

Öğrenci olmaması ve öğretim elemanı bulunamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HASAN GÜLEK

5

4

20

Düşük Risk

2

ADEM KALENDER

6

3

18

Düşük Risk

3

AHMET TAN

3

5

15

Düşük Risk

4

AHMET EMRE PİRİM

5

2

10

Düşük Risk

5

HÜSEYİN TAN

3

3

9

Düşük Risk

6

KAAN KARAOĞLU

2

4

8

Düşük Risk

Ortalama Puan

4

4

16

Düşük Risk

Risk:

Öğrencilerin program yeterliliklerine sahip olmadan mezun olması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AHMET EMRE PİRİM

10

5

50

Orta Risk

2

HASAN GÜLEK

7

3

21

Düşük Risk

3

AHMET TAN

3

4

12

Düşük Risk

4

HÜSEYİN TAN

3

4

12

Düşük Risk

5

KAAN KARAOĞLU

2

2

4

Düşük Risk

6

ADEM KALENDER

2

1

2

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

3

15

Düşük Risk

Risk:

Öğretim elemanlarının yeterli özeni göstermemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AHMET EMRE PİRİM

10

5

50

Orta Risk

2

ADEM KALENDER

5

5

25

Düşük Risk

3

HASAN GÜLEK

8

3

24

Düşük Risk

4

AHMET TAN

4

5

20

Düşük Risk

5

KAAN KARAOĞLU

4

4

16

Düşük Risk

6

HÜSEYİN TAN

3

4

12

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

4

24

Düşük Risk

Risk:

Programların öğrenci merkezli öğrenmeyi sağlayacak şekilde olmaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AHMET EMRE PİRİM

10

5

50

Orta Risk

2

HASAN GÜLEK

8

3

24

Düşük Risk

3

AHMET TAN

4

4

16

Düşük Risk

4

HÜSEYİN TAN

4

3

12

Düşük Risk

5

KAAN KARAOĞLU

3

3

9

Düşük Risk

6

ADEM KALENDER

1

1

1

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

3

15

Düşük Risk

             
 

 

Risk:

Tetkiklerin etkin olarak yapılamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AHMET EMRE PİRİM

10

9

90

Yüksek Risk

2

HASAN GÜLEK

9

4

36

Orta Risk

3

AHMET TAN

4

5

20

Düşük Risk

4

KAAN KARAOĞLU

3

3

9

Düşük Risk

5

HÜSEYİN TAN

3

2

6

Düşük Risk

6

ADEM KALENDER

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

4

20

Düşük Risk

Risk:

Yeni fiziki alanların hizmete alınmasına karşın, buna paralel olarak yeterli yardımcı hizmetler personelinin istihdam edilememesi riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HASAN GÜLEK

8

8

64

Orta Risk

Ortalama Puan

8

8

64

Orta Risk

Risk:

Yönetim ve personelin süreci sahiplenmemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AHMET EMRE PİRİM

10

6

60

Orta Risk

2

HASAN GÜLEK

9

4

36

Orta Risk

3

AHMET TAN

3

4

12

Düşük Risk

4

KAAN KARAOĞLU

3

3

9

Düşük Risk

5

HÜSEYİN TAN

3

3

9

Düşük Risk

6

ADEM KALENDER

2

2

4

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

4

20

Düşük Risk

Risk:

Zamansız elektrik kesintileri riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HÜSEYİN TAN

9

9

81

Yüksek Risk

2

KAAN KARAOĞLU

9

8

72

Yüksek Risk

3

ADEM KALENDER

9

8

72

Yüksek Risk

4

AHMET TAN

9

7

63

Orta Risk

5

HASAN GÜLEK

9

6

54

Orta Risk

Ortalama Puan

9

8

72

Yüksek Risk